HSYK’dan 66 sayfalık itiraz

hsyk-baskan-vekili-duzenleme-anayasaya-aykirie50de4106ac1259c791aHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’yı (HSYK) Adalet Bakanlığı’nın denetimine almayı öngören yasa teklifi bugün saat 15’te mecliste görüşülecek. HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici, düzenleme ile ilgili olarak 66 sayfalık bir açıklama yaptı. 

HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin açıklamasında “Kanun değişikliğiyle kurul Adalet Bakanlığı’na bağlanıyor. Yapılan değişiklik anayasaya ve bağımsız bir kurulun oluşumuna aykırıdır” denildi.

HSYK Başkanvekili Hamsici, söz konusu raporu Adalet komisyonu görüşmelerinde değerlendirilmek üzere TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Üyelerine de gönderdiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı’na bağlanması öngörülen HSYK’dan 66 sayfalık itiraz, ana hatlarıyla şu şekilde:

-Öncelikli olarak anayasa referandumu ile değişen HSYK’nın Venedik kriterlerine göre değiştirilmesi Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir.

– Teklifteki düzenlemeler Adalet Bakanlığı ve Müsteşarı hakkında söylenen ve yazılan ulusal ve uluslararası hususlara tamamen aykırıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın Daire Başkanı olması söz konusu değildi.

-Söz konusu değişiklikle dönüştürme ve siyasallaştırma açıkça görülmektedir. Adalet Bakanı ve Müsteşarı’nın HSYK’da yer almasının daha önce yapılan açıklamalara terstir.

– HSYK’nın yargı bağımsızlığı açısından önemli unsur olan etkin itiraz sistemini ortadan kaldırmaktadır.

– Adalet Bakanlığı kurul üzerinde böyle bir yetkiye sahip olması, kurul üyelerinin yürütme organına bağlı hale getirecektir.

– Kurul’da görev yapacak müfettişler hakimler, genel sekreter yardımcıları, teftiş kurulu adayların belirlenmesinde yetki Adalet Bakanlığı’na bırakıldığından, HSYK’nın bağımsızlığını ortadan kaldıran bir düzenlemedir.

– Düzenleme ile Kurul Adalet Bakanlığı’na bağlanıyor.

– Teklifle HSYK’nın siyasallaştırılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir.

– Düzenleme Anayasa’nın hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

– Teklif kurul üyelerini yürütme organına bağımlı hale getirmektedir.

– Kurulun bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır.

Yoruma kapalı