İdeolojik gerekçeyle öğrencileri yurttan attılar

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Kocaeli’nde Canan Ak ve Seda Macit adlı iki öğrencinin, Gezi Parkı eylemlerinin ardından kaldıkları Zekiye Gündoğdu Yurdu’ndan atılmasıyla ilgili olarak Yurt Yönetmeliği’ni gerekçe gösterdi.  Radikal’den Umut Erdem’in haberine göre; Bakan Kılıç, iki öğrencinin, yönetmelikteki, “Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek” bendi gereğince yurttan süresiz çıkarıldıklarını belirtti.


HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Bakan Kılıç’a bir önergeyle Gezi eylemleri döneminde kaldıkları İzmit Zekiye Gündoğdu Yurdu’ndan atılan İletişim Fakültesi Radyo, SinemaTelevizyon 2. sınıf öğrencileri Ak ve Macit’i sordu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce gönderilen yazıyı kanıt olarak kabul eden yurt idaresi tarafından iki öğrenci hakkında ‘Gezi eylemlerine katıldıkları ve bazı asılsız iddialarla yurttan süresiz çıkarma cezası’ istemiyle disiplin soruşturması açıldığını belirten Tüzel şöyle devam etti:
“Savunma istem yazısında, ‘Gezi eylemlerine katılma, görevli memura etkin direniş, mukavemet, kasten yaralama, çevreye ve kamu malına zarar verme ile devlet büyüklerine hakaret suçundan hakkınızda soruşturma başlatılmış ve bahse konu kanunsuz eylemlere katıldığınız tespit edilmiş olup, işlediğiniz bu fiil nedeniyle, ‘Yurttan Süresiz Çıkarma’ cezası ile tecziye edilmeniz gerekmektedir’ denilmektedir. Öğrencilerin yurt dışında demokratik eylem ve etkinliklere katılmaları, düşünceyi ifade, toplantı ve gösteri hakkını kullanmaları suç mudur? Emniyetten gönderilen ve hiçbir kanıta dayandırılmayan yazı ve yönlendirmelerle öğrencilere ceza verilmesi hukuki midir? Soyut iddialarla açılan hukuk dışı soruşturma nedeni ile bu öğrencilerin yurttan atılması durumunda yaşayacakları barınma sorununun yanı sıra, aldıkları kredi veya bursların da kesileceğini biliyor musunuz?”

Kredi ve bursları da kesildi

Tüzel’in önergesini yanıtlayan Bakan Kılıç, iki öğrencinin yurttan çıkarılmalarıyla ilgili şunları aktardı:
“Anayasaya göre hak ve hürriyetler; milli güvenliğe, kamu düzenine, kamu güvenliğine, Cumhuriyet’in temel niteliklerine ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ilkesine, genel ahlaka, genel sağlığa ve başkalarının hak ve özgürlüklerine aykırı şekilde kullanılamaz. İki kişinin, mevzuatla yasaklı kılınan eylemlere katıldıkları, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce tespit edilerek kurumumuza bildirilmiştir. Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 23. Maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılmış ve 29 Ocak 2014 tarihinde adı geçen öğrencilerle ilgili ‘Yurttan Süresiz Çıkarma’ cezası onaylanarak kesinleşmiştir. Öğrenciler soruşturma esnasında savunma vermekten imtina etmiş, cezaya yaptıkları itiraz ise kurumumuz yönetim kurulunda reddedilmiştir. Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’ne göre bu cezası onaylanan bir öğrencinin almış olduğu öğrenim kredisi ve bursu kesilmektedir.”

Yoruma kapalı