Taşeron enerji işçileri direnişlerini BEDAŞ önüne taşıdı

İstanbul Avcılar’daki BEDAŞ’tan işten çıkartılan Enerji Sen üyesi 26 işçi, direnişlerinin 89. gününde. İşçiler, direnişlerini Avcılar’dan Taksim’deki BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün önüne taşıdı. İşçiler direnişlerine desteğe bekliyor.

bedas_enerjisen

Süreç nasıl gelişti:

DİSK Enerji Sen, BEDAŞ’ta birçok yazılı ve sözlü girişim ile bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası oluşturmak için yaklaşık 2 senedir sistemli bir şekilde girişimlerde bulunuyordu. Özellikle bu yıl içerisinde yapılan işyeri odaklı 1 Mayıs eylemleri, Soma katliamı gününde işverenin her türlü baskısına rağmen BEDAŞ’ta yapılan kitlesel grev, yine Mayıs ayı içerisinde BEDAŞ’ta iş cinayetiyle hayatını kaybeden Salih Geçer için ve geçen yıl taşerona karşı mücadelede bir direniş esnasında ilaç parası bulamadığı için hayatını kaybeden sendika üyesi Murat Göçmen için yapılan saygı duruşu ve eylemlerden rahatsız olan CLK şirketi; iş kazalarının üzerinde duran ve çalışma yaşamında en az iki kişilik ekiplerle çalışma, kişisel koruyucu donanımların tedarik edilmesi gibi temel ısrarcı talepleri olan bu örgütlülüğe saldırmak için fırsat kolluyordu.

İşveren; DİSK Enerji-Sen’in örgütlülüğünü kırmak için, sarı sendikayla imzaladığı toplu iş sözleşmesinde tarihte görülmemiş türden hukuk dışı ve eşitliğe aykırı ayrıcalıklar getirerek, işçileri sarı sendikaya yöneltmek istedi. İşverenin bu hukuksuz ve ayrımcı yaklaşımına karşı oluşan tepki ile başlayan süreç, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili talepler ile birlikte 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre iş bırakma eylemi ile devam etti. Bu süreç içerisinde işçilere işyerinde her gün disiplin tutanakları, işveren tehdidi altında işyeri hekimine ve iş güvenliği uzmanına iş güvenliği kurul tutanakları (daha sonra meslek odaları bu kuruldaki mühendis ve doktorların ifadesini istemiş, işveren tehdidini ispatlamışlardır) zorla imzalatılmaya çalışılmış, dik duran işçilere işleri geç verilmiş, öncüler sürgünlere yollanmış, DİSK Enerji-Sen örgütlülüğünün kırıldığı birimlerde iş yükü en az 2 katına çıkarılmış, insanlık onurundan, eşitlikten eser kalmamıştır. Avcılar işletmesinde ise 26 enerji işçisi işçi sağlığı ve iş güvenliği talepleri yüzünden işten atılmıştı.

 

Yoruma kapalı