Kaos GL 2013 Nefret Suçları Roparu’nu açıkladı

1327668368(1)

Kaos GL Derneği, yüz yüze, telefonla ve internet aracılığıyla mağdurlarla ve tanıklarla gerçekleştirdiği 239 anket üzerinden hazırlanan 2013 Nefret Suçları Raporu’nu açıkladı.

Yüz yüze, telefonla ve internet aracılığıyla mağdurlarla ve tanıklarla gerçekleştirilen 239 anket üzerinden hazırlanan rapora göre, homofobi veya transfobiye dayalı nefret suçlarının büyük kısmı evde, evin civarında, okulda veya diğer kamuya açık alanlarda işlendi.

Mağdurlar, ortalama olarak vaka başına ikiden fazla hak ihlaline uğradı. 551 ihlal türü bildirildi. Çoğunlukla, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine dayalı nefret söylemleri ve fiziksel şiddet, diğer ihlallere eşlik etti. Aşırı şiddet (işkence) tehdidi üçüncü sırayı aldı.

Anket sonucuna göre, mağdurların çoğu ailelerinden veya kolluk kuvvetlerinden ciddi biçimde korkuyor, mahkemelere veya diğer devlet aygıtlarına güvenmiyor. Bu nedenle kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere çok az sayıda olay ihbar edildi.

Rapora göre, Vakaların yarısından fazlasında failler iki kişi veya daha fazla sayı. Olayların yaklaşık yarısında saldırılar iki veya daha fazla sayıdaki görgü tanığının gözü önünde yapıldı. Görgü tanıklarının beşte üçü (yüzde 61) olaylara tepki vermedi. Yaklaşık beşte biri mağdurları destekleyici tavır aldı.

Mağdurların çoğu olayların ardından ciddi psikolojik tahribata uğradı ve bu zarar uzun süreli etkileriyle mağdurun hayatını birçok bakımdan kötüleştirdi. Çok az sayıdaki mağdur travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, öfke veya paranoyadan kaynaklı ciddi sorunların üstesinden gelmek için profesyonel destek aldı. Psikolojik tedavi gören mağdurların yarıdan fazlası tam olarak iyileşemediklerini ifade etti.

Yoruma kapalı