Artık Ğadir Hum Bayramı tatil olmalıdır – Mevlüt Oruç


Çiçek bahçesi misali etnik ve inanç mozaiğinden yansıyan renk armonisi ülkemizin zenginliğidir. Etnik, inanç veya yöresel bayramlar bu zenginliğin meyveleridir. Fakat maalesef hala yiyenin ülkemiz cennetinden kovulduğu; yasak, saklanması gereken bir özür, suç gibi bayramlarımızı yaşamak zorunda kalıyoruz. Kör olma da gör beni dediğimiz bayramlarımızdan birisi de Arap Alevilerinin en büyük inanç bayramı olan Ğadir Hum Bayramı’dır. İnanç özgürlüğünün güvence altında olması ihtiyacını en çok hissettiğimiz günlerden birisi de Ğadir Hum Bayramı günüdür.

Çağdaşlık, uygarlık, gelişmişlik ölçülerinden birisi de demokrasinin temel taşlarından olan inanç özgürlüğünün ne düzeyde yaşanabildiğidir. Tek din, tek mezhebe endeksli politikaların laiklik olarak tanıtılması ve hala yürütülüyor olması ülkemize özgü ucube bir vaka olarak tarihe geçebilir. Farklı inanç ve etnik yapıları görmeme, yok sayma, tanımama ısrarı bizleri bayramlarımızda da sıkıntıya sokmaktadır.

ĞadirhumBir yandan inancımıza karşı görevlerimiz, diğer yandan kamuya ait görevlerimiz arasında sıkışıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip olan Türkiyeli Arap Alevilerin yarısı Antakya ve ilçelerinde yaşıyor. Ğadir Hum Bayramımız bu yıl miladi 4 Aralık 2009 (Şemsi, 21 Teşrin Ahir 1389-Kameri, 18 zilhicce 1430) Cuma günü kutlanacaktır. Arap Alevi inancına göre, Ğadir Hum Bayramı günü çalışmak veya herhangi bir iş yapmak haramdır. Antakya yöresinde Arap Alevi inancına dayanan bir bayram olmasına rağmen her yıl Kurban Bayramı’ndan bir hafta sonra kutlanan Ğadir Bayramı günü hangi inançtan olursa olsun, ötekine saygı gereği bütün vatandaşlar tatil yapar. Esnaf işyerini açmaz, işçi, işveren, köylü, çiftçi vs. iş, çalışma yaşamı durur. Fakat Ğadir Bayramı günü okul ve diğer resmi dairelerin açık olması nedeniyle, vatandaş inancını ve bayramını yaşamakta sıkıntı ile karşılaşıyor. Vatandaş kendisi için en kutsal ve en büyük bayramda inancının gereğini yerine getirme veya çocuğunu okula yollama, zorunlu resmi işini yerine getirme vb. arasında kalıyor. Antakya, Samandağ vb. yerlerde halk bayramlaşırken, okul ve diğer devlet dairelerinin normal mesailerine devam etmeleri gerçekliğe aykırı olduğu gibi, vatandaşı da sorunlu bir durumla baş başa bırakıyor. Ğadir Bayramı gününde büyüklerimizle, küçüklerimizle, ibadetimizle, kurbanlık, ziyaret, Hıdır, dua, namaz ve Hrisimiz’le (yöresel yemek) sadece bayramlaşmak istiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından olan laiklik ve inanç özgürlüğünün, inançlar arasında var olan saygı, sevgi ve hoşgörünün gereği olarak Ğadir Bayramı gününün idari tatil yapılmasını talep ediyoruz.

Valilik ve kaymakamlıkların inisiyatifinde olan idari tatil uygulamasının bu yıl ve her yıl Antakya, Samandağ ve talebi olan diğer yerlerde Ğadir Bayramı günü için uygulanmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Hatay Valiliği, il genel meclisi, Samandağ ve İskenderun Kaymakamlıkları sağlık gibi zorunlu hizmetler hariç tatil ilan etmelidir. Antakya, Samandağ, İskenderun belediyelerini temizlik, itfaiye vb. zorunlu hizmetler hariç resmi tatil kararı almaya davet ediyoruz.

Ğadir Bayramı gününün Antakya, Samandağ ve talep eden diğer yerler için idari tatil uygulaması talebimizin, Hatay Valiliği’ne, Samandağ Kaymakamlığı’na ve TC Başbakanlığı’na bu talebimizle ilgili ilettiğimiz dilekçelerimizin olumlu değerlendirilmesini, çok doğal ve insani ihtiyacımızın bu yıl karşılanmasını bekliyoruz.

Mevlüt Oruç

Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Samandağ Hatay


Yoruma kapalı