Maslak 1453 projesinin yürütmesi durduruldu

maslak-1453

Mahkeme, Fatih Ormanları’nın yanı başında yer alan Maslak 1453 projesinin “kamu yararına” uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre; İnşaatı tamamlanmak üzere olan ve büyük oranda evleri satılan Ağaoğlu, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığında yapılan projeyi Şişli Belediyesi’nin karar uyarınca mühürlemesi gerekiyor.

Hatırlanacağı gibi 31 Ocak 2013’te projeye dayanak olan 11 Ağustos 2010 tarihli “İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları”nı iptal edilmişti.

Ancak şirket mahkeme süreci başladığında planlarda değişiklik yaparak 16 Eylül 2011’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylatmıştı.

Planlarda köklü değişiklik yok

Şehir Plancıları Odası’nın bu yeni planlara açtığı davada Danıştay 6. Daire, 26 Mart 2013’te aldığı kararla Maslak 1453 projesine ait imar planlarının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme gerekçesinde planların üst ölçekli planlara, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığını belirtti. Kararda, revize edilen yeni planların köklü değişiklikler içermediği, planlanan alanın arttırıldığı ve küçük ölçüde fonksiyon değişikliğine gidildiğine dikkat çekildi.

Ulaşım ve nüfusu arttıracak

Gerekçede, söz konusu planların askeri güvenlik bölgesinde kaldığı için 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na aykırı olduğu, bodrum katlarının inşaat emsaline dahil edilmediği için yoğunlaşmayı arttıracağı belirtildi.

Kararda, planların yeni bir yoğunluk merkezi yaratarak ulaşım ve nüfus yoğunluğunu arttıracağı, ulaşım politikalarının Büyükdere Levent aksına ve kent bütününe etkisine çare olmayacağı vurgulandı.

Dere yatağında, deprem riski var

Ayrıca, bölgenin sığ dere yataklarında yer aldığına, deprem riskine dikkat çekilerek planların ayrıntılı etüt ve inceleme yapılmadan, yerel zemin özellikleri sık aralıklarla farklılık arz eden alanlarda yerel etütler yapılmadan, yerleşime uygunluk raporu hazırlanarak Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı’na onaylatılmadan yapılaşmaya açıldığı ifade edildi.

Yoruma kapalı