Rojava’da Cizre Kantonu özerklik ilan etti


1598253_1410324429214703_1887396675_n

Batı Kürdistan’ın üç kantonundan biri olan Cizîre Kantonu, bugün demokratik özerk yönetimini ilan etti.  Üç resmi dile sahip olan Cizîre Kantonu başkanlık sistemi ve 22 bakanlıkla yönetilecek.

Geçici Demokratik Özerk Yönetim Yasama Meclisi, bugün Amûde kentinde toplanarak Cizîre Kantonu Özerk Yönetimi’ni ilan etti. Meclis, Batı Kürdistan Toplumsal Sözleşmesi’nin (Anayasa) bazı maddelerinde de değişikliğe gitti.

Amude’de yapılan toplantıya Yasa Meclisi’nin tüm üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yasama Meclisi Divanı Başkanı Abdulkerim Umer, Meclis üyelerini Kürtçe, Süryanice ve Arapça selamladı.

Konuşma ardından Meclis üyelerinin isimleri tek tek okundu. Daha sonra Toplumsal Sözleşme okundu ve bazı düzenlemelere gidildi.

Toplantıda Cizîre Kantonu Başkanlığı ve bakanlıklara ilişkin öneriler de yapıldıktan sonra, Cizîre Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi ilan edildi. Yönetim hükümet başkanlığı ve 22 bakanlıktan oluşuyor. Başkan ve bakanlar için üçlü bir yönetim modeli benimsendi. Buna göre örneğin bakan Kürt ise başkan yardımcıları Arap ve Süryani olacak.

Cizîre Kantonu Başkanı Ekrem Heso olurken, başkan yardımcılığına Süryani Elizabet Gewriyê ve Arap Husen Ezem getirildi.


Ekonomi bakanları kadınlardan oluşuyor

Toplantıda 22 bakan belirlendi ve hepsi yemin ederek görevlerine başladı. Maliye Bakanlığı ile Ticaret ve Ekonomi Bakanlıklarına kadın bakanların getirilmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı: Salih Gedo

İçişleri Bakanı: Kenan Bereket

Adalet Bakanı: Ebdulhemid Bekir

Yerel Yönetimler ve Belediye Bakanı: Abdulmesih Cogo

Maliye Bakanı : Remziye Mehemed

Eğitim Bakanı: Mihemed Salih Ebdo

Tarım Bakanı: Salih Ezobe

Ticaret ve Ekonomi Bakanı: Siham KQiryo

İç Ticaret Bakanı: Fener Hesen El-Ikêb

Şehit Aileleri Bakanı: Rezan Gulo

Kültür Bakanı: Nehwend Mihemed Hesen

Ulaşım Bakanı: Mihemed Hesen Ubeyd

İletişim ve Enformasyon Bakanı: Salal Mihemed

Spor ve Gençlik Bakanı: Mihemed İsa Fatimê

Çevre ve Turizm Bakanı: Loqman Ehmê

Din İşleri Bakanı: Şêx Mihemed Qadiri

Kadın ve Aile Bakanı: Emina Umer

İnsan Hakları Bakanı: Senherib Bersum

Meşru Savunma Bakanı: Abdulkerim Saruxan

Elektrik, Sanayi ve Yeraltı Kaynakları Bakanı: Süleyman Xelek

Toplumsal İşler Bakanı: Dijwar Ehmed Axa

Sağlık Bakanı: Ebdulmecid Sebri

Her kanton özerk bir yönetime sahip olacak

Batı Kürdistan Özerk Yönetimi Yasam Meclisi, 6-7 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılarında Batı Kürdistan’ı kantonlar halinde üç yönetim bölgesine ayırmıştı: Cizîre, Efrin ve Kobani.  Her kantonun kendi özerk yönetimini oluşturması gerekiyor.

Aynı toplantılarda Yasama Meclisi anayasa niteliğindeki “Toplumsal Sözleşme”yi kabul ederken, bu yönetim modeli dört ayak üzerine oturtuldu: Kanton sistemi, Yasama Meclisi, Yönetim, Adalet ve Yüksek Seçim Kurulu.

Kürt, Arap, Asuri-Süryani, Çeçen ve Ermeni gibi bölgede yaşayan tüm halkların temsilini bulduğu Yasama Meclisi, Batı Kürdistan’ı merkezi olmayan sisteme dayalı kurulacak gelecekteki Suriye’nin bir parçası olarak değerlendiriyor.

BegeHrTIYAA89HK