Soma Yerel İnisiyatifi kuruldu


somayerel

Soma’da yaşanan yüzlerce işçinin katledildiği maden katliamının ardından Soma’ya yönelik toplumsal duyarlılığı ayakta tutmak, toplumsal dayanışmayı geliştirmek, sağlıklı iletişim ve bilgi paylaşım kanalları oluşturmak amacıyla Soma Yerel İnisiyatifi kuruldu.

Eğitim Sen Soma Temsilciliği’nde bir basın açıklaması yapan sendika, siyasi parti ve kitle örgütleri Soma Yerel İnisiyatifi’nin kuruluşunu ilan etti.

Bileşenlerinin ortak özelliğinin özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı çıkmak olduğunu ifade eden İnisiyatif, “Soma halkı bugün acısını yaşarken katliama büyük tepki duymaktadır. Hükümet tarafından uygulanan baskının nedeni de bu tepkinin ortaya çıkmasından duyulan korkudur” dedi.

İnisiyatif amaçlarını şöyle sıraladı:

– Sosyal duyarlılığı ayakta tutmak,

– Sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek,

– İletişim kurmak ve doğru bilgiyi paylaştırmak, ortaklaştırmaktır.