Soykırımda 32 Ermeni gazeteci, yazar, aydın katledildi

1(1184)

24 Nisan 1915 tarihinde başlayan Ermeni Soykırımı’nda 32 gazeteci, yazar ve aydın katledildi

Gazeteci Necati Abay, Ermeni soykırımında öldürülen 32 gazeteci, yazar ve aydının isimlerini ve çalıştıkları kurumları açıkladı.

24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu’nun İttihat ve Terakki hükümetince Ermeni tehciri (sürgün) için düğmeye basıldı. 24 Nisan, Ermeni halkı ve dünya halklarının belleğine soykırımın başlangıç tarihi olarak kazındı.

1915-1917 yılları arasında İttihat ve Terakki yönetimine bağlı dönemin kontrgerilla örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa çetelerince yaklaşık 1 milyon Ermeni katledildi.

Soykırım kurbanları arasında Ermeni gazeteci ve yazarlar, aydınlar da bulunuyordu.

Ermeni aydın ve yazarların, gözaltına alındıktan bir süre sonra ya cesetleri bulundu ya da kendilerinden bir daha haber alınamadı. Halen mezarlarının nerede olduğu da bilinmiyor.

Hakkındaki hapis cezası nedeniyle sürgünde yaşamak zorunda bırakılan Necati Abay, 32 Ermeni gazeteci, yazar ve aydının, isimlerini ve çalıştıkları gazete ve dergileri bir açıklamayla hatırlattı.

Öldürülen 32 Ermeni aydının isimleri şöyle;
1-Kevork Ferid, Tasvir’i Efkar gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.
2-Hovhannes Kazancıyan, gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.
3-Krikor Torosyan, Dizağik mizah dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor
4-Sarkis Minasyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, 5 Mayıs 1915
5-Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk (Hak) gazetesi, 1 Haziran 1915’te tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor.
6-Nerses Papazyan, (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
7-Harutyun Şahrigyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
8-Garabed Paşayan Khan, yazar, doktor, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
9-Levon Larents, Tsayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, Murc (Çekiç) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
10-Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar (Fikir) dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
11-Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
12-Keğam Parseğyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
13-Şavarş Krisyan, Marmnamarz (Beden Eğitimi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
14-Siamanto (Adom Yarcanyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
15-Armen Doryan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
16-Sarkis Parseğyan (Şamil), Aşkhadank (Emek) gazetesi, Ankara 1915
17-Yervant Srmakeşhanlıyan (Yerukhan), gazeteci-yazar, Harput, 1915
18-Tılgadintzi (Hovhannes Hanıtyunyan), gazeteci-yazar, Harput 1915
19-Gagik Ozanyan, Merzifon Halguni dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Sivas 1915
20-Mardiros H. Kundakçıyan, Ceride-i Şarkiye gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Kayseri’de idam edildi.
21-Vıramyan (Onnig Tertsagyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, Van, 1915
22-Dikran Odyan (Aso), Yergir (Ülke) gazetesi, 1915
23-K. Khajag (Karekin Çakalyan), yazar, Diyarbakır 1915
24-Rupen Zartaryan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır 1915
25-Karakin Gozikyan (Yesalem), Manzume gazetesi, NorGyank (Yeni Hayat) dergisi, Trabzon sürgünü, 1915
26-E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır, 5 Mayıs 1915
27-Krikor Zohrab, gazeteci-yazar, milletvekili, İstanbul 20 Mayıs 1915 sürgünü, Urfa, 15 Temmuz 1915
28-Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat, Ağustos 1915
29-Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat 24 Ağustos 1915
30-Diran Kelegyan, Sabah gazetesi yayın yönetmeni, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915
31-Taniel Varujan, yazar-şair, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915
32-Rupen Sevag, (Çilingiryan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

Yoruma kapalı