TPIC işçisi taşerona karşı örgütleniyor


Turkish Petroleum International Company (TPIC) şirketine ait petrol ve jeotermal sondaj sahalarında çalışan 500’ü aşkın işçi, Petrol-İş Sendikası’na üye oldu.

1988 yılında TPAO’ya bağlı bir şirket olarak, yurtdışında petrol arama faaliyetleri yürütmek üzere kurulan TPIC, sonraki yıllarda faaliyetlerini yurt içinde yoğunlaştırdı. TPIC 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla BOTAŞ’a devredildi ve sermayesi arttırıldı. Şirket, 2009’da 11 bin dolar olan personel başına kârlılığını 2012’de 217 bin dolara çıkarırken, farklı taşeron şirketler aracılığıyla ve asgari ücretle işçi çalıştırması tartışma konusuydu.

Petrol-İş Sendikası, 31 Ocak 2014 tarihinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulundu. İşçilerin Petrol-İş’e üyelikleri devam ederken, Bakanlıktan başvurunun sonucu bekleniyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, “Birkaç hafta içinde büyük bir irade ortaya koyarak, hızla ve kararlı biçimde sendikamız saflarına katılan TPIC işçilerini kutluyor, yuvanıza hoşgeldiniz diyoruz. Sondaj kulelerinin tepelerinde, dağ başlarında ter, çamur ve yağ içinde gece gündüz çalışan TPIC işçilerinin ortaya koydukları örgütlenme iradesi sendikamız için gurur ve heyecan verici bir gelişmedir” dedi.

TPIC’in birkaç aylık ihalelerle çeşitli firmalardan yaptığı hizmet alımları yoluyla taşeron işçisi çalıştırmasının, İş Kanunu ve Alt İşveren Yönetmeliği’ne ayrıkı olduğunu belirten Petrol-İş, “Sendikamız yüzlerce TPIC işçisinden aldığı güçle bu danışıklı/hileli duruma son vermeye, TPIC işletmesindeki üyelerini ne olursa olsun toplu iş sözleşmesi haklarından yararlandırmaya kararlıdır” dedi.