kurdi

Kurd, Kurdi, Kurdistan – Tuncay Şur

Bir halk düşünün etniği ve ülkesi müphem bir yön mefhumuyla tanımlandı/tanımlanıyor. Müphem çünkü nereden baktığına bağlıdır yönün tayini. Batıdan(coğrafi yön olarak batı) bakınca Kürdistan doğuda kalır. Batılı bir gözle...
ocalan

Kürt barışının formülü: Özgür “Apo”, özyönetim ve genel af! – Tu...

Yazıya herkesin kullandığı genel ama doğru bir cümleyle başlayayım, 2013 Newroz’undan beri silahlarların namluları karşılıklı olarak soğuk ve bunun en büyük kazanımı da asker ya da gerilla cenazelerinin gelmiyor olmasıdı...