Antalya Halk-Der: “Yerel Siyasete Sahip Çıkalım”

Antalya’da kuruluşunu tamamlayan ve genel kurul süreci sonrası bir basın açıklaması yapan Halk-Der “Yerel Siyasete Sahip Çıkalım” çağrısı yaptı.

Derneğin basın metni şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA
Geride bıraktığımız altı ay sonunda yapılan genel kurul ile kuruluş sürecini tamamladık. Genel hatlarıyla örgütlenme ve çalışma alanlarını belirlediğimiz 1. Genel Kurul toplantısı  bizim için yeni dönemin başlangıcı  oldu. Bu bir araya geliş ile birlikte görev dağılımlarımızı ve komisyonlarımızı belirlemiş faaliyet alanlarımızın içeriğini netleştirmiş olduk. Genel kurul sonucunda HALK-DER ‘in perspektifi tam anlamıyla ortaya çıkmış farklılıklarımızı harmanlayarak oluşturduğumuz programımız ve faaliyet önerimizle HALK-DER fikriyatını pekiştirmiş olduk. Usule ve esasa ilişkin örgütlenmemize gerekli şekil ve içerikleri oluşturduk. Önümüzdeki dönemde faaliyetlerimizi, sorunlara karşı kolektif çözümler bulabileceğimiz komisyonlar ile yürüteceğiz. Bir çok soruna dair kurduğumuz komisyonlarımızın birbirinden ayrılmaz bir bütünü temsil ettiği,  yaşanılabilir bir kent için birlikte mücadele verildiği takdirde sağlıklı bir çözüme ulaşılabileceği fikriyle, güçlerimizi HALK-DER de birleştirdik. Genel kurulda  karar altına alınan  komisyonlarımız ;
 -Hayvan hakları komisyonu
-Eğitim emekçileri komisyonu
-Sağlık emekçileri komisyonu
-İşçi hakları komisyonu
-Basın ve yayın komisyonu
-Ekoloji komisyonu
-Kadın komisyonu
-Kültür ve sanat komisyonu
-Mali komisyon
-Spor komisyonu
-Hukuk komisyonu
-Engelli hakları komisyonu
-Gençlik komisyonu (ANT-GÖR)
 

Çalışma prensibini ilkelerimizden alacak olan komisyonlarımız içinde bulunmak isteyen herkese açık olmakla birlikte faaliyet alanını ve yöntemini kendisi belirleyecektir. Biz bu süreci farklı fikirlere saygı, benzer fikirlerimizi geliştirmeyi ilke edinen bir anlayışla örüyoruz. Derneğimizin işleyişinin  temel ilkesi meclis örgütlenmeleri üzerinden olup, demokrasinin sınırlarını zorlayarak, bürokratik bir işleyişten uzak durmaktır.

Halk-Der’in temel hedefi:
Bencilliğe karşı dayanışmayı, ırkçılığa karşı kardeşliği, savaşa karşı barışı, erkek egemenliğe karşı kadın dayanışmasını, doğa yıkımına karşı ekolojik bir yaşamı, sermayeye karşı işçi dayanışmasını, baskıya karşı özgürlüğü, eğitimdeki fırsat eşitsizliğine karşı parasız eğitimi, dinsel baskıya karşı inanç özgürlüğünü, uyuşturucu ya karşı sağlıklı yaşamı, endüstriyel spor ve sanata karşı alternatif spor ve sanatı, engelli hayata karşı engelsiz hayatı, çocuk ihmal ve istismarına karşı evrensel çocuk haklarını savunan, homofobi ve cinsiyetçiliğe karşı olan, para yerine insanı esas alan demokratik ilkelere ve işleyişe sahip halkın öz örgütlülüğü olmaktır.

HALK-DER; biat kültürüne hayır diyenlerin,farklı fikirlere saygı duyulan benzer fikirleri geliştirme derdi olan, kardeşlik hukuku ile bağlı olanların, apolitikleştirmeye karşı aydınlanma hareketi öncülerinin,12 Eylül darbesinde işkence görmüş yaşamını feda etmiş kişilerinin ve yakınlarının, hayat pahalılığına ve emek sömürüsüne karşı mücadele eden işçilerin, iş kazalarında canından bir parça verenlerin, Sistemin dayatmalarına karşı akademik demokratik anadilinde eğitim isteyenlerin,namus töre gibi tüm erkek egemen dayatmalar sebebiyle mağdur bırakılan kadınların, homofobik yaklaşımlar sonucu ötekileştirilen tüm  LGBT bireylerinin, uyuşturucu illetinden yaşamını mahvolan tüm gençlerin ve ailelerinin, HES-Nükleer santral vb. gibi  nedenlerle yok olan doğanın karşısında ekolojik yaşamı  savunanların, bakımsız ve ölüme terk edilen  hayvanlarının, engelli hayata karşı engelsiz bir yaşamı savunanların, yol bozukluğu nedeniyle, talep ve ısrarlara rağmen inatla yapılmayan üst geçit nedeniyle yakınını kaybeden yurttaşların, lağım kapakları onarılmadığı için lağıma düşen düşen çocukların anne ve babalarının, ceza evlerinde tecavüze ve tacize maruz bırakılan çocukların, asimile edilmeye çalışan halkların,ırkçılık ve faşist duygular ile katledilen Hırant Dinklerin, Uğur Mumcuların, Ahmet Taner kışlalı gibi aydın insanların yolunda yürüyenlerin, ülkemizde yıllardır süregelen halkları birbirine düşman eden  anlayış sonucu çocukların dahi ölümüyle sonuçlanan anti demokratik uygulamalara karşı yaşasın halkların kardeşliği diyen, amatör ruhla toplumda farkındalık yaratmaya çalışan, ÇYDD lokalinde ve ANSAN gibi yerlerin  siyasi çıkarlarla ortadan kaldırılmak istenmesine karşı duran duyarlı insanların, kısacası tüm dünyada haksızlığa, yolsuzluğa karşı sessiz kalmayanların derneğidir.
Antalya Halk Derneği (HALK-DER) olarak Kepez ilçesinde başladığımız faaliyetimiz kısa zaman içerisinde Muratpaşa, Manavgat başta olmak üzere diğer ilçelerimize de yayılmıştır. En son  yapmış olduğumuz genel kurulumuzda aldığımız karara göre, toplantıları tüm üyelere açık olup ve katılan üyelerin oy kullanma hakkı olan meclis tarzında örgütlemeyi hedeflediğimiz yönetim kurulu, yalnızca faaliyetlerimizi kolaylaştırıcı bir misyon üstlenecektir.

Yönetim kurulunun seçilmiş olduğu il başkan ve ilçe temsilcileri ;
Antalya Halk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı: Ozan BALIK
Kepez ilçe temsilcisi: Necdet KARAKAYA
Muratpaşa ilçe temsilcisi: Özlem KAVAKDERELİOĞLU olarak belirlenmiştir.

1.Genel Kurulumuzu derneğimizin üyesi, kuruluşundan bu yana emek vermiş, Dokuma semtinde yoksul emekçi ailelerin çocuklarına eğitim desteği vermek için görev almış kısa zaman öncesi aniden rahatsızlanarak yaşamanı kaybeden eğitim emekçisi Eğitim-Sen aktivisti, gençlik yıllarında siyasi faaliyetine Ant-Gör de başlatmış  Baki AKTAŞ arkadaşımıza atfediyoruz. Ayrıca Antalya Halk Derneği gençlik çalışmasını  tüm halkın ve Emeğin özgürlüğü için yaşamanı kaybetmiş yol arkadaşlarımızı mücadelemizde yaşatmak için 40.yılında Antalya Gençlik Örgütü
(ANT-GÖR) olarak yürütecektir.

Uyuşturucuya Çeteleşmeye Hayat Pahalılığına Taşeronlaşmaya Irkçılığa Savaşa Ve Gericiliğe Karşı Birleşelim! Umudumuzu Büyütelim!

ANTALYA HALK DERNEĞİ
(HALK-DER)

uyuşturucu image1

Yoruma kapalı