İzmir’de sağlık emekçilerinden iş bırakma eylemi

izmirde-saglik-emekcileri-is-birakti95efec4b29655390213b

Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nin hekim dışında kalan sağlık personeli, yardımcı olarak değil doğrudan sağlık personeli olarak görünmek için iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakma eylemi yarın da devam edecek. 

Evrensel’den Metehan Ud’un haberine göre;İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hekim dışındaki sağlık personeli ücretlerindeki adaletsizlik ve çalışma şartlarından kaynaklı yaşadıkları sorunlardan dolayı örgütlü oldukları SES İzmir Şubesi öncülüğünde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İş bırakma eylemine Türk Sağlık Sen üyesi emekçiler de destek verdi.


Daha önce de iş bırakarak kazanımlar elde eden Yeşilyurt Hastanesi’nin sağlık emekçilerinin taleplerinin başında, döner sermaye ücretlerinde adalet, angarya çalışmanın son bulması, ek ödemelerin maaşa yansıtılarak sabi ücret haline gelmesi, fiili hizmet tazminatının ödenmesi, taşeron çalışma uygulanmasına son verilmesi ve yardımcı değil doğrudan sağlık personeli olarak görünmek bulunuyor. 

Sabah saatlerinden itibaren hastane bahçesinde toplanan sağlık emekçilerine katılım saatler ilerledikçe arttı. Hastanenin ameliyathane, laboratuvar, kardiyoloji, anestezi, kan alma ve poliklinikler gibi çok sayıda bölümde hizmet verilmedi. Çok sayıda hekim ve hasta yakınları da eyleme destek verdi. Nöbetten çıkan sağlık çalışanları da eyleme destek verdi.  Sağlık emekçileri sloganlarla ve halaylarla eylemlerini devam ettirdi.  Bütün birimlerden katılımların olduğu iş bırakma eyleminde sadece acil hizmetlerde çalışan personel hizmet verdi. 

“Grevi taban istedi”

İş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları gazetemize konuştu. Yeşilyurt Hastanesi’nin SES İş Yeri Temsilcisi Hülya Ulaşoğlu, hastane çalışanlarının sendikadan iş bırakma eylemi talep ettiklerini belirterek “Grev tabandan örgütlendi.  Bölüm bölüm dolaşarak taleplerimizi belirledik.  Çalışanların yüzde doksanından imzalı destek aldık. Her bölümde temsilciler seçtik. Buradan başlayarak grevlerin diğer hastanelere yayılacağını düşünüyorum. Yapacağımız forumdan sonra eylemlerimizin ne şekilde devam edeceğini karar vereceğiz. Biz burada yanyana çalıştığımız doktorlardan da destek istiyoruz” dedi. 

Yeşilyurt Hastanesi’nin Adli Tıp Birimi personeli 26 yıllık sağlık çalışanı Zeynep Küçük de, öncelikle taleplerinin yardımcı personel olarak görünmemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi “Bizi yardımcı sınıf olarak görmelerini hak etmiyoruz. Biz bu işin mutfak kısmındayız, hastalarla daha fazla iç içeyiz. Bugün hastalar da bize destek vererek bunu gösterdi bize. Döner sermaye gelirinin adil bir şekilde tüm hizmet sınıflarını kapsayacak.  Ek ödeme adı altında ödenen tüm ücretlerin emekliliğimize yansımasını istiyoruz. Emekli olurken de sorun yaşamamak istiyoruz. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz..”

“Ücrette adalet istiyoruz”

Yara Biriminde çalışan 23 yıllık sağlık emekçisi Filiz Koç da, yıllardır biriken çalışma sorunlarının çözülmesi için iş bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirerek “ Bir gecede yasalar çıkaranlar yönetmelik yapanlar, anayasayı değiştirenler taleplerimize kulak vermeli döner sermayesi ek ödemesi yerine sağlık emekçilerin ve emekliliğe yansıyacak temel ücret ve fiili hizmet tazminatı alacak şekilde uygun yasal düzenlemeyi yapmalıdır. Bu ücret adaletsizliği iş barışını da bozuyor.  Sağlıkta dönüşüm, döner sermaye ve performans sistemi ücret adaletsizliğindeki uçurumu artıyor. Biz ücrette adalet istiyoruz” dedi. 

Tepecik Hastanesi hemşireleri yarın grevde

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşireler, ek ödeme ücretlerinin emekliliğe yansıtılması ve döner sermaye adaletsizliğine karşı yarın çıkacakları grev öncesi oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması okuyan SES İşyeri Temsilcisi Funda Çakır Manduz, kâr getirmesi amaçlanarak planlanan yatırımların en çok hemşireleri mağdur ettiğini ifade etti. Hemşire sayısı yetersizken yeni ünitelerin açılmasının planlandığını bu durumun çalışma koşullarının daha da kötüleşeceği endişesi yarattığını belirten Manduz, hemşirelerin artık sorunlarına çözüm beklediğini dile getirdi. Manduz, sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin kabul edilmesini için bugün bir günlük greve çıkacaklarını ifade etti. Hastalara daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesinin en önemli yolunun çalışma koşullarının düzeltilmesi ve taleplerinin yeri getirilmesi olduğunu hatırlatan Manduz, tüm hemşireleri meslek onurlarına sahip çıkmaları için örgütlenmeye ve mücadeleye çağırdığını ifade etti.

Yoruma kapalı