Kamu İhale Yasası delik deşik

kamuihale

İhale yasasında 32 değişiklik iktidara yetmedi. AKP’nin bugüne dek 32 defa değiştirdiği Kamu İhale Yasası’nın yönetmelik ve tebliğlerinde de değişikliğe gidiliyor. TMMOB “Ne söylersek söyleyelim, göndermiş olduğumuz görüşler yasaya aykırılık gerekçesiyle kurumunuzca değerlendirmeye alınmayacak”  diyerek değişikliğin kendilerine sunulmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Kamu İhale Kurumu, “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği”, “Kamu İhale Genel Tebliği”nde değişiklik yapılmasına dair 10 farklı taslak hazırladı. Taslaklar görüş için TMMOB’ye gönderildi.

TMMOB ise kamuoyunun dikkatinden kaçırılarak torba yasalar ile yapılan değişikliklerden sonra yönetmelikler hakkında görüş istenmesinin hukuki ve demokratik katılımcılık anlamında bir katkısının olmayacağını söyledi. “Ne söylersek söyleyelim, göndermiş olduğumuz görüşler yasaya aykırılık gerekçesiyle kurumunuzca değerlendirmeye alınmayacak” diyen TMMOB, taslaklarda asıl işi yapmalarına karşın mühendis ve mimarların belgeleri 1/5 değerine indirilmiş ve ihalelere girmelerinin olanaksız hale getirildiğini dile getirdi.

TMMOB’nin derlediği Kamu İhale Yasası değişikliklerine göre 70 maddelik yasanın değişmeyen hükmü neredeyse kalmadı. Yasanın “kapsam” ve “istisnalar” başlıklı 2. ve 3. Maddeleri neredeyse her yıl değiştirilirken, kapsamın sürekli daraltıldığı, istisnaların ise genişletildiği görüldü. Değişiklikler ile yasadaki geçici maddeler de çoğaltıldı.

Yoruma kapalı