Kapitalizmin ahlakı: “Alma yaşı 18 ama üretme yaşı 7″

ABD sigara satın alma yaşının 18 olmasına karşın, sigara yapımında kullanılan tütünü tarlalardan toplama yaşının ise 7’ye kadar düştüğü belirlendi. Tarım ilaçları ile zehirlenmiş nikotin içeren ürünleri toplayan çocuk işçilerin çalışma saatleri de insanlık dışı.

ABD de dahil dünyanın bir çok ülkesinde sigara alma yaşı en az 18 olarak belirlenmişken, aynı hassasiyetin sigara üretiminde kullanılan işçilik aşamasında gösterilmediği ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yayınladığı rapora göre, ABD’de binlerce çocuk tütün tarlalarında çalışıyor ve bu çocukların yaşı 7’ye kadar düşüyor. Çalışma sürecinde, uzun saatler boyunca tarım ilacı olarak kullanılan zehirli kimyasallara ve nikotine maruz kalan çocukların yüzde 73’ü akut nikotin zehirlenmesi belirtilerinden en az birini gösteriyor. ABD’de dünyanın en büyük tütün firmalarını ayakta tutan bu çocuklar, haftada 60 saate varan çalışma süresince, tuvalet, el yüz yıkama, belirli aralıklarla dinlenme gibi birçok insani ihtiyaçlarını gideremiyor.

Amerika’da çocukların tütün fabrikalarında çalışmalarını engelleyen herhangi bir yasa yok ve dünya çapında satış yapan firmaların, çocuk işçilerin çalışma sırasında tehlikelere karşı korunmasına yönelik etkili bir çocuk işçi çalıştırma politikası yok.

Tütün zehirliyor

HRW’nin 138 sayfalık raporunda ABD’nin tütün üretiminin yüzde 90’nın gerçekleştiği 4 eyalette yapılan araştırmada, çocukların çalışma sırasında kusma, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi şikayetleri olduğu ve sürekli olan bu belirtilerin, akut nikotin zehirlenmesinden kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi. Rapora göre, fazla mesai ödemesi olmadan, aşırı sıcak altında ve yetersiz mola sürelerinin yanında, çocuk işçiler çalışmanın ve hava koşullarının gerektirdiği uygun kıyafet veya teçhizattan da yoksun. Çoğu okul sonrasında ailelerine yardım eden göçmen ailesinden olan çocuk işçiler, bir süre sonra özellikle tütün bitkisi ıslakken uzun süre temasla ortaya çıkan ve Yeşil Tütün Hastalığı olarak bilinen akut nikotin zehirlenmesi yaşıyor. Akut nikotin zehirlenmesi henüz gelişme çağında olan çocuklarda, yetişkinlere göre daha sık ve ağır zararlara yol açıyor. Çocuk işçilerde iş kazası da yetişkinlere göre daha sık görülüyor. HRW’nin raporuna göre iş kazasında ölen 18 yaşın altındaki çocuk işçilerin üçte ikisi tarım işçisi ve tarım alanında çalışırken yaralananların sayısı da bin 800’ün üzerinde.

Çocuk işçilerin sayısı bilinmiyor

7 yaşından 17 yaşına kadar 141 çocukla görüşülerek hazırlanan raporun yazarlarından Margaret Wurth, bu çocukların tek bir sigara içmeden sigaranın tüm zararlarına maruz kalmasının yanında işin gerektirdiği alet ve makinaların kullanılmamasından dolayı da birçok risk ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Çocuk işçilerin sayısına yönelik güvenilir bir araştırma olmadığına dikkat çeken Wurth tütün şirketlerinin çocukları tehlikeli işlerde çalıştırarak kar elde etmek yerine çocukların tehlikelerden uzak tutulması için gerekli ve kapsamlı bir politika belirlemeleri ve çiftçilerin bu politikayı uygulamaları konusunda takipçi olmaları gerektiğini söyledi.

Çalışırken ilaçlama yapılıyor

Wurth’a göre çocukların çalışma sırasında tarlaların ilaçlanması da ayrı bir sorun. Çocukların yüzde 53’ü ilaçlamanın ardından kusma, baş dönmesi, gözlerde yanma, nefes almada zorlukla karşılaşmanın ötesinde bir de ağır yük kaldırmak, koruma olmadan birkaç kat yükseğe tırmanarak hangarlara tütün asmak çocuk işçilerin çalışırken karşılaştıkları bu risklerden bazıları.

HRW’den firmalara mektup

HRW raporun hazırlanmasının ardından ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ABD’nin 10 büyük tütün firmaya mektup göndererek çocuk işçilerin çalışma esnasında karşı karşıya kaldıkları tehlikelerden korunmalarına yönelik önlem almaları konusunda öneri getirdi.
ABD yönetiminin bu konuda etkili düzenlemeler yapması gerektiği ifade edilen mektupta dünyaca ünlü tütün şirketlerinin de bu düzenlemelere uyması gerektiği ifade edildi. Raporda verilen rakamlara göre North Carolina, Kentucky, Tennessee ve Virginia olmak üzere 4 eyalette 13 bin 240 tütün çiftliği var ve ABD’nin tütün üretiminin yüzde 90’ını sağlıyor.

Kaynak: DİHA

Yoruma kapalı