HDP, HDK Gençlik Meclisleri Üzerine – SYKP Üniversite Bürosu


Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden büyük bir başarıyla çıkan HDK ve HDP emekçilerin halkların ezilenlerin mücadelesini daha örgütlü ve güçlü bir şekilde yükseltmek için bir süredir yeniden yapılanma tartışmalarını gerçekleştirmektedir. HDK ve HDP arasındaki ilişki üzerine tartışmalar yapılırken öte yandan gençlik üzerine yapılan tartışmalar devam etmektedir. İzmir’de HDK’li gençlerin örgütlediği bir etkinlik sırasında HDK gençlik meclisi oluştu ve Türkiye genelinde de HDK gençlik meclisleri oluşmaya başladı. Sonrasında da bu yapılanma HDK’de de devam etti. HDK ve HDP gençlik meclisleri gençliği bir alan olarak görerek bunun üzerinden politikalar üretti.

Gençlik sosyolojik ve biyolojik bir kavramdır. Gençliği bütün insanların ebeveynlerinin hangi sınıfa ait olduğuna bakılmaksızın yaşadığı bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Bu evrede bireylere egemen sınıfın ideolojik aygıtları vasıtasıyla en yoğun olarak şekillendirilmeye dizayn edilmeye çalışılır. Gençlik kavramı geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İşçi gençler, Üniversiteli gençle, Liseli Gençler bu yelpazenin içerisindedir. Alan ise içinde örgütlendiğimiz yaşadığımız yerdir. Alanlar fabrikalar, üniversiteler ve liselerdir. Politikalarımızı alanın ihtiyaçları ve kapitalist sistemin ürettiği çelişkileri üzerine üretiriz. HDK ve HDP  gençliği bir alan olarak kabul etmeye devam ederse ve bunun üzerinden çalışmalarını sürdürürse tanımladığımız alanların ihtiyaçlarına karşılık verememiş oluruz. Yani geniş bir yelpazeye hitap etmeye çalışırken havada kalan ayağı yere basmayan çalışmaların üretici ve sorumlusu konumuna düşeriz.

Gençler hangi yaştan olursa olsun diğer bireylerle HDK ve HDP çatısı altında birlikte örgütlenmeleri bireyler arasında eşitlenme ilişkisini de sağlayacaktır. Geçmiş kuşakların gençliğin üzerinde tahakküm kurmaya çalışmasından kurtulmanın tek yolu, gençliği komsomol türü örgütlemek değil tam tersine HDK ve HDP içinde gerçek anlamışla demokratik bir iç hayatın kurulabilmesini sağlamaktır. Bu olmadığı ve bilginin paylaşımında eşitlik gerçekleştirilemediği takdirde hiçbir örgütlenme modeli yaş, cinsiyet ya da farklı nedenlerle bireyler arasında var olan eşitsizlikleri giderici rol oynama şansına sahip değildir.

Gençlik bir alan olarak görülmemelidir. Üniversiteler, Liseler, Fabrikalar alan olarak görülmelidir. Üniversiteli gençler diğer bireylerle birlikte örgütlenmelidir.İşçiler, akademisyenler ve idari personeli de içeren Üniversite meclisleri kurulmalıdır. Üniversite hakkında alınan kararlarda ve yönetimde söz hakkı tanınmayan öğrenciler, işçiler, akademisyenler ve idari personelin içinde bulanacağı meclisler kapitalist sistemin ve siyasi iktidarın bize dayattığı üniversiteye karşı alternatif üniversiteyi kurma yolundan bir araç olacaktır. Üniversite meclisleri güncel olaylar karşısında gerekli siyasal konumu alarak faaliyetlerini örmelidir.

 

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Üniversite Bürosu