Migros İşçileri Yılbaşına Direnişte Girdi


33İstanbul Şekerpınar’da bulunan Migros Marketleri’nin ana deposunda CEVA Lojistik isimli taşeron firmada çalışan işçiler sendikalaştıkları için işten atılmış ve direnişe başlamışlardı. İşçiler Kadıköy Migros önünde bir eylem yaparak direnişlerine destek çağrısında bulundular.

Direniş süreci haberi için tıklayınız.

 

 

DGD-Sen’e üye işçilerin yaptıkları açıklama şöyle:

Merhaba İşçi Dostları, Merhaba Basın Emekçileri, Merhaba Direnen, Örgütlenen İşçilerin Yılı 2014

Bizler Migros Depo bünyesinde faaliyet gösteren CEVA LOJİSTİK ve MBM TAŞIMACILIK’tan sendikaya üye olduğumuz için atılan işçileriz. Ancak her yer de ve her zaman olduğu gibi atılış gerekçemiz de sendikaya üyelik değil performans düşüklüğü yazıyor. Yaz demeden kıs demeden, gece demeden gündüz demeden bizlerin zamanına, emeğine, hayallerine el koyan patronlar biz ne zaman hakkımızı arasak bir şeylerimiz de eksikler buluyorlar.

Migros Depolarda defalarca sendikalaşma girişimi oldu, defalarca bizler gibi işçi kardeşlerimizi aynı nedenlerle işlerinden oldular. Sendikasız işçinin performansı patron açısından yüksek olurken aynı işçi sendikalı olunca birden performansı düşük hale geliyor. Bizlerin çalıştığımız süre boyunca performansımızla ilgili patronlarca tarafımıza iletilmiş tek bir olumsuz uyarı söz konusu değildi. Şimdi sendika hakkımızı ve işimizi geri almak amacıyla direniyoruz, direniş performansımızı nasıl buluyor iş verenler merak ediyoruz?

Bugün burada MİGROS-CEVA-MBM işveren ve yöneticilerine yan yana gelince güçsüz olmadığımızı göstermek için toplandık. Bugün burada bir haftadır onlarca zorlukla ama yılmadan ve onurla sürdürdüğümüz direnişteki kararlılığımızı ifade etmek için toplandık. Bugün burada İşten attığınız 31 işçiye rağmen depolarda-antrepolardaki işçilerin yılmadan korkmadan sendikamıza üye olmaya devam ettiğini herkese duyurmak için toplandık. Bugün burada eski sendika yöneticilerinin nasıl işverene dönüştüğünü, MBM işvereninin öyküsünü herkese anlatmak için toplandık. Bugün burada uluslar arası planda “iş kredibilite”sini ve “marka güvenirliliği”ni korumak için sendikalı işçi çalıştırmakla övünen CEVA LOJİSTİK firmasının aslında sendika düşmanı olduğunun göstermek için toplandık.

KOÇ grubun yeterince emeklerimizi çalarak bir İngiliz fon şirketi olan BC Partners sattığı MİGROS’ta kurulu bulunan uluslararası ve yerli taşeron şebekelerinin nasıl işçinin kanını emdiğini ve bu kan üzerine servet biriktirdiklerini göstermek için toplandık. Bu zincirdeki bütün patronlar büyük servetler biriktirirken biz işçilerin hayatlarında ve maaşlarında olumlu bir tek gelişme olmadı. Yıllardır herhangi bir iyileştirme olmadan asgari ücret sınırında çalışmaya mahkum edildik. Herkes Duysun ve Sesimize kulak versin, mücadelemize destek olsun. Biz, zalim için dönen bu çarkı kıracağız, er yada geçe bu lanet taşeron düzeni yıkacağız. Bu ülke de anayasayla herkese tanınmış olan ve her kesin yasa önünde eşit olduğu söylenen durumlar sıra işçilere gelince ne yazık ki geçerli olmuyorlar. Sendikaya üyelik anayasal hakkımız ama biz bunu gizli yollarla yapmak durumunda bırakılıyoruz. Ve adeta bir kuralmış gibi işimizden oluyoruz. Bunu yapan işverenlere devletin her hangi bir yaptırımı söz konusu olmuyor. Hükümetler kendi yakınları yasadışı işler yapınca, yasayı bile değiştirmeyi göze alarak bu hukuksuzluğu savunmaya kalkabilirlerken işçiler aynı şeyi zaten kazanılmış olan sendikaya üyelik hakkı için yapamıyorlar, işlerinden ediliyorlar, zaten zar zor sürdürdükleri hayat dengeleri bozulmaya kalkılıyor.

Bu koşullar da direnişten başka yol yoktur. Bizde o yolu deniyoruz. Sizce yeni açıklanan asgari ücret kaç ayakkabı parası ediyor. Bu ücreti tespit edenler kendileri bu ücretlerle kaç gün yaşayabilirler. Yoksa bizler bu ücretlerle yaşayarak her gün mucizeler mi yaratıyoruz. Biz işçiler Bilal’le ne kadar veriliyorsa bize de o kadar yeter diyoruz. Asgari ücret azami hırsızlıktır diyoruz. Çünkü alınterimizden her dakika çalınanın hayatlarımız olduğunu biliyoruz. Bu düzen temelinden bir yolsuzluk düzenidir. Çünkü milyonlarca işçinin her gün emeklerinin, haklarının çalınması üzerine kuruludur. Yolsuzluk diye şimdi konuşulanların önemli bir kısmı da, bu gerçek yolsuzluğu da gizlemek adınadır. Ama onurlu, eşit, özgür bir hayatı savunan işçiler her türden yolsuzluğa, haksızlığa karşı mücadele için varlardır. Biz bugün sadece işimizi, sendika hakkımızı istemek için değil bunlar içinde buradayız. Direnişimiz, işçilerin mahkum edildiği adaletsizliklere artık yeter demek içindir. Çığlığımız dünyanın her yanında henüz sömürüldüğünün bile farkında olmayan ve olmadan da hayatı sonlanacak kardeşlerimizin sessiz çığlığıyla buluşsun diyedir.

 Buradan işçi sendikalarının yöneticilerine çağrımız var. Artık sendikaları gerçek sahiplerine yani işçilere devredin. Defolun. Buradan hakimlere ve savcılara sesleniyoruz. Artık işçilerin sendika haklarını gasbedenler için bir adaletiniz olup olmadığını gösterin. Ya da onurluca mesleğinizdeki iki yüzlülüğü herkese göstermek için topluca istifa edin.

HALKIMIZDAN RİCAMIZ VE ÇAĞRIMIZDIR

Migros Mağazaların alışveriş yapan tüm yurttaşlarımız, CEVA Lojistik’le iş yapan tüm yurttaşlarımız bu şirketlerin emek sömürüsüne ve haksız kazançlarına ortak olmasınlar. Kışın bu dondurucu soğuğunda sırf anayasal hakkı olan sendikaya üye olan işçilerin haklarını gaspederek kapının önüne koyan bu zalimliğe ortak olmasınlar. Güya paramız oranın da “Alışveriş özgürlüğü var” ya başkasından alsınlar.

11 22