“Soma için bir nefes bir ışık” kampanyası

Kocaeli HDP1

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen işçi katliamını protesto etmek için, HDP Kocaeli İl Örgütü “Soma için bir nefes bir ışık” kampanyası başlattı.

HDP Koaceli İl Örgütü bugün akşam 21’de başlatacakları, “Soma için bir nefes, bir ışık” kampanyasıyla her akşam Kocaeli halkını Soma’da katledilen işçiler için bulundukları her yerde mum yakmaya çağırdı.

HDP konuya ilişkin bir basın açıkalamsı yaptı.

Açıklamada, Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci dünyada üçüncü durumda olduğunu vurgulayan HDP;

“Daha fazla kar uğruna emekçilerin yaşamını önemsemeyen bu insanlık dışı sömürü sistemine ve çalışma koşullarına artık yeter diyoruz. Her ay karnını doyurabileceği kredi borçlarını ödeyebileceği, bir gelir için çabalayan emekçilerin “kaza” denilerek canı alınıyor. Bugün Türkiye’de her ay ortalama 100-120 işçi ve emekçi hayatını üretim sürecinde yitiriyor” dedi.

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamalarının insanlık dışı olarak değerlendirildiği açıklamada; “Maliyetlerini düşürüp, karlarını artırmak için, insan canından beslenen sermayeye ve buna göz yuman devlete artık yeter diyoruz. Soma madenlerinde kayıt dışı çalıştırılanların bulunduğu; Bakanlık denetimlerinin göstermelik yapıldığı biliniyor. Buna rağmen Çalışma Bakanlığı’nın daha cenazelerin madenden çıkarılmadığı saatlerde pişkince denetimin yeni yapıldığını açıklaması insanlık dışıdır ve suçun itirafıdır” denildi.

Sendikaların işçilerden yana tavır almadığını belirten HDP; “İşçi sınıfının mücadele aracı olmak yerine sermayeyle ve siyasi iktidarla işbirliği yapan insanlık dışı koşullarda çalışılmasına göz yuman sendikalara artık yeter diyoruz” dedi.

HDP yaptığı çağrıda; Emekçilerin canlarını tehlikeye atmadan insanca çalışabilmeleri ve iş cinayetlerinin önlenmesi için başta taşeron sistemi olmak üzere, düşük ücretli, güvencesiz ve esnek çalışma düzenini durdurulmasını ve iş cinayetlerin her düzeydeki sorumlularının derhal yargılanmasını talep etti.

HDP; İş cinayetlerinin sürmesinin ve Soma’da toplu katliam yaşanmasının sorumlusunun AKP olduğunu vurgularken; “İşçi ve emekçilerin çalışma koşullarını insanileştirmek, için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayan işyeri; denetimlerin gerektiği gibi gerçekleştirilmesini sağlamayan başta Başbakan olmak üzere, tüm siyasi ve bürokrat sorumluları istifaya çağırıyoruz” dedi.

Yoruma kapalı