Ahmet Şık’tan Soma işçi katliamına dair…

1- Soma katliamının sorumlusu şirketin gerçek patronunun kim olduğunu soran AKP’li manipülasyon ustalarına yanıt: Gerçek patron AKP’dir.

2- Soma Holding, madencilik sektörünün tekeli olan Ciner grubuna had bildirmek için parlatıldı. Ciner’e ait işletmelerin devri sağlandı.

3- Rödövans yoluyla çıkarılan kömürün hepsine devlet alım garantisi verilerek madenler Soma Holdinge “kiralandı”.

4- İşe girmek için AKP’den referans zorunluluğu olduğu iddia edilen şirketin tek müşterisi kamu kurumu olan Türkiye Kömür İşletmeleri.

5- Büyük çoğunluğu termik santrallerde kullanılan TKİ’nin Soma madencilikten aldığı kömürlerin kalanı AKP seçmene bedava dağıtıyor.

6- TKİ’nin 140 dolara çıkardığı 1 ton kömürü, %15 rödövans payı dahil 24 dolara çıkarmanın tek yolu var; işçiyi daha çok sömürmek.

7- Maaşların 900-1.350 TL arasında değiştiği Soma Madencilik’in masraflarının yüzde kaçı işçi ücretleridir? Net karı ne kadardır?

9- Soma’daki öfkenin en büyük nedeni belirsizlik. Herkes yakınının akıbetini ve öldüyse cenazesinin nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

10- Cenazesine “kavuşan” ise kendi yasıyla baş başa kalıp bu önlenebilir cinayetin nedeninin kader olduğunu düşünüyor.

11- Devlet erkanı başta olmak üzere sorumlu herkesin meseleyi kadere bağlamasının nedeni de bu: “Allah’tan geldi” anlayışını yaygın kılmak.

12- Madende cenazesinin beklerken, “Patronlar biliyor ki Ahmet ölürse yerine Mehmet çalışacak” diyen anne meseleyi gayet iyi özetlemişti.

13- Soma’da, “kazada” olmazsa meslek hastalığından öleceğini bilmek anlamına gelen madencilikten başka herhangi bir iş olanağı yok.

14- Adaleti katleden bir iktidarın kalkınma politikası da işçiyi daha çok sömüren sermayenin yanında olmaktan öteye gitmez.

15- TÜİK verilerine göre AKP iktidarı dönemi olan 2002-2013 yılları arasında toplam 880 bin iş cinayetinde ölen işçi sayısı 13.442.

16- İş cinayetlerinin en yüksek olduğu sektör yüzde 13,4 oranla madencilik ve taş ocakları. Nedeni ise özelleştirme,taşeronlaştırma,rödövans

17- Devlete düşen görev olan doğru denetim ve yaptırımların uygulanabilirliğini sağlama ise rüşvet çarkı ve adam kayırmacılığa takılıyor.

18- 100 bin nüfusun %15’inin madenlerde çalıştığı Soma’da 2013’de kamu hastanesinde 650 bin poliklinik, 150 bin acil yardım hizmeti verilmiş

19- Sıklıkla kaza yaşandığının kanıtı olan bu sayılara rağmen maden kazalarında en çok yanık olmasına karşın hastanelerde yanık ünitesi yok.

20- Roboski’de olduğu gibi Soma katliamında da medyaya olayı küçük göstermek için nasıl talimatlar gittiğinin itirafları da yakında çıkacak.

21- Soma’da ilk günden itibaren yapılanın kurtarma değil ceset arama faaliyeti olduğu da unutulmasın.

Yoruma kapalı