Yargıda muhbir dönemi

HSYK tarafından yayınlanan ilk genelgelerde, hâkim ve savcılar ile üst dereceli kolluk amirleri hakkında isimsiz ihbar furyası başlatacak düzenlemeler yer aldı. Yargı-emniyet ve jandarma teşkilatındaki isimlere soruşturma açılması için ihbarcının kimliğinin gerçek olması şartı kalktı. Yargıda McCarthy dönemi anlamına gelecek yeni düzenlemeyle, hâkim ve savcılar hakkında soruşturma başlatılması için takma isimlerle yapılan ihbarlar yeterli olacak.

Taraf Gazetesi’nden Adnan Keskin’in haberine göre; yapısında yasal değişikliğin ardından HSYK, yeni genelgeler yayınlamaya başladı. HSYK’nın yeni tarihli 2 nolu genelgesi hâkim ve savcılarla ilgili ihbar-şikayetler üzerine yapılacak soruşturma esaslarına ayrıldı. Genelge maddeleri arasında en dikkat çekeni ise, hâkim-savcılar hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin müstear (takma) isimle yapılabileceğini düzenleyen 4’ncü madde oldu. Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı: “İhbar veya şikâyetin müstear isimle yapıldığının anlaşılması veya ihbarcı ile şikâyetçinin tespit edilememesi ya da bunlara ulaşılamaması hâllerinde, evrakın bu gerekçelerle iade edilmemesi, tahkiki mümkün isnat ve iddiaların araştırılarak durumun açıklığa kavuşturulması.”

Emniyet-Jandarma da dahil

Aynı genelge, adli görevleriyle ilgili suçları yönünden Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na tabi olan, başka ifadeyle yargıç güvencesinde bulunan Üst Dereceli Kolluk amirleri (Emniyet-Jandarma) için de getirildi. HSYK’nın 3 nolu genelgesi de bu konudaki düzenlemelere ayrıldı. Bu genelgenin 4’ncü maddesinde de hâkim-savcılarla ilgili genelgedeki, sahte isimlerle yapılacak ihbarların, yok sayılmak ve işleme konulmamak yerine, aksine işleme konulması ve gerekli işlemlerin sürdürülmesi istenen fıkranın tıpatıp aynısına yer verildi.

Sahte ihbarlar başlayacak

Böylece, yargı dışında, adli işlerle görevli il emniyet müdürleri, şube müdürleri ile il jandarma alay komutanları ve ilçe jandarma komutanları hakkında sahte isimlerle ihbar yapılabilecek bir döneme geçilmiş oldu.

HSYK kanunu geçen aylarda sil baştan değiştirilmiş, kurul, doğrudan Adalet Bakanı’nın denetimine sokulmuştu. AYM ise, kanunun bakana tanınan yetkileriyle sınırlı iptal kararları vermişti. Bu tartışmalı kanun ile, HSYK’nın bugüne kadar çıkardığı tüm genelgeler de otomatik olarak yürürlükten kaldırılmıştı.

Savunma hakkı kısıtlandı

HSYK, şikâyet edilen hâkim-savcıların savunmalarına da yeni tartışmalı esaslar getirdi. Buna göre, suçlanan hâkim-savcı, inceleme ve araştırma aşamasında savunma yapamayacak, sadece soruşturma aşamasında bu hakkı olacak. Müfettişler, suçlanan hâkim savcıların toplanmasını istediği belgelerin de hepsini toplamayabilecek. 

Yoruma kapalı