“Yeditepe Üniversitesi homofobiden vazgeçmeli”

6512
Yeditepe Üniversitesi’nden homofobi ve transfobi karşıtı öğrenciler okul yönetiminin ard arda gelen homofobik ve transfobik tutumlarına ilişkin bir yazı hazırladı.
Okul yönetiminin eğitimlerine sorun yaratmasından endişe eden ve bu sebeple isimlerini veremeyen öğrenciler okulda yaşananları şöyle anlatıyor:
“LGBTİ görünürlüğü okul yönetiminde sıkıntı yaratıyor”
“Yeditepe Üniversitesi LGBTİ ve LGBTİ dostu öğrencileri olarak okulumuzda uzun süredir ard arda gelen homofobik ve transfobik olaylar yüzünden rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Okulumuzda LGBTİ’ler olmasına rağmen LGBTİ görünürlüğü ve örgütlenmesi rahatsızlık yaratıyor ve üniversite kurumlarınca çeşitli sansür kısıtlama ve engellemelere takılıyor. Biz de yaşanan olaylarda kendimizce sıralama yaptık ve üzücü olayları duyurmak istedik.
“Örgütlenmemiz engelleniyor”
“Yurtdışında birçok üniversitede LGBTİ toplulukları ve kulüpleri mevcut olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli üniversitelerde LGBTİ kulüpleri var. Ne var ki Yeditepe Üniversitesi’nde LGBTİ kulübü fikri rahatsızlık yaratmaktadır. Kulüplerle sorumlu yetkililere gidildiğinde toplumsal cinsiyet çalışmalarına yönelik bir kulüp kurulmak istendiğinde verilen dilekçe sürüncemede bırakılmış; okulda bu tür oluşumların rahatsızlık yaratabileceği belirtilmiş ve okulun ününe zarar getirebileceği söylenmiştir.
Toplumsal cinsiyet alanında akademik çalışma yapılamazmış!
“Aynı zamanda bu konuda akademik çalışma yapılamayacağı iddia edilmiştir. Halbuki tüzüğümüz, faaliyet raporumuz, yapmak istediğimiz konferanslar ve etkinlikler belirliydi ancak bunlar incelemeye dahi değer görülmedi. Bize söylenen başvuru dönemleri sürekli ileri tarihlere atıldı ancak bu süreçte başka kulüplerin kısa sürede kurulmasına izin verildi.(Üstelik bize söylenen tarihe göre yanlış olan zamanda kurulması da son derece dikkat çekiciydi.) Bu da yetkililerin ne kadar keyfi ve homofobik olduklarının bir göstergesidir. Okulumuzda hala toplumsal cinsiyet çalışmasına yönelik bir kulüp olmadığı gibi diğer kulüplerin de bu konudaki çalışmaları sansüre takılmaktadır
LGBTİ temalı etkinlikler sansüre uğruyor
“En son Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğunun düzenlendiği “Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim, Cinsellikle İlgili Mitler ve Yanlış Bilgiler” isimli konferans, içerisinde çok fazla cinsel kelimesi barındırdığı gerekçesiyle sansüre uğramıştır. Ayrıca etkinliğin afişi “cinsel pozisyon” barındırdığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Bir üniversitenin cinselliğin tartışılmasından neden bu kadar rahatsızlık duyduğuna anlam veremiyoruz.
“Tıp konferansını unutmadık!”
“Bir başka benzer olay ise tıp ve LGBTİ ‘in okulumuzda buluşamamasıdır. Tıp öğrencilerinin düzenleyeceği “LGBT-Tıp-Etik” konferansı “LGBT üzerine bu kadar ayrıntılı konferans olamaz” diye Yeditepe Üniversitesi yönetimince engellenmiş ve “Tıp ve İnsan Hakları Konferansı” dekanlığın sansürüne maruz kalmıştır. Başta LGBTİ temalı olan projeye “engellilerin eklenmesi” şartı koyulmuş ve yalnızca LGBTİ temalı olması 
Film seçimlerinde kısıtlama
“Sansürcü yaklaşım etkinliklerle sınırlı kalmamakta. Aldığımız duyumlara göre bazı kUlüplerin göstermek istediği filmlerden eşcinsel temalı olanlar ayıklanmıştır. Eşcinsel ve transeksüel görünürlüğünden açık şekilde rahatsızlık duyulmakta ve “genel ahlak” bekçiliği yapılmaktadır. Okulumuzda neden özelikle eşcinsellikle ilgili konuların sansüre uğradığını merak etmiyor değiliz.
“Sansürden ve homofobiden vazgeçin!”
“Son yaşadığımız olaylardan biride trans aktivist Asya Elmas’ın okulumuza siyasi kimliği gerekçe gösterilerek alınmamasıdır. Asya daha önce çeşitli üniversitelerde birçok etkinliğe katılmıştır. Geçmişte yaşanan homofobik ve transfobik olaylar göz önüne alındığında Asya’nın siyasi kimliğinden mi yoksa cinsel kimliğinden mi okula alınmadığını sorgulamadan edemiyoruz. Üniversiteler çağdışı gerici homofobik tavrından ne zaman vazgeçecek merak etmekteyiz. “Rönesansı devam ettirdiğini” iddia eden bir üniversitede ifade ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanıp sansüre uğraması bir çelişkidir. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri olarak okulumuzun bir an önce, LGBTİ’ye yönelik keyfi sansürcü ve homofobik tutumundan vazgeçmesini, öğrencilerine hiç bir ayrım gözetmeksizin eşitlikçi bir yaklaşım sergilemesini ve örgütlenmemize ket vurmamasını istiyoruz.”

Yoruma kapalı