Zamanaşımı diyerek katliam dosyasını kapattılar

139780014040263Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin savaş uçakları tarafından bombalanması ile ilgili soruşturmada askeri savcılık, dosyanın zaman aşımına uğradığını belirterek, takipsizlik kararı verdi.

Katliama ilişkin daha önce verilen “görevsizlik” ve “yetkisizlik” kararları ardından soruşturmayı yürüten Genelkurmay Askeri Savcılığı, zamanaşımını gerekçe göstererek takipsizlik kararı verdi.

Askeri Savcılık, kararında, “Olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102’inci maddesinde zaman aşımı süresinin müebbet ağır hapis cezasını gerektiren suçlar yönünden 20 yıl, diğer suçlar yönünden ise 15 yıl, 10 yıl, 2 yıl ve 6 ay olarak düzenlendiği, söz konusu olayın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçakların sivillerin bulunduğu yerlerini kasten bombalaması sonucunda gerçekleştiğini gösteren hiçbir delil bulunmadığı, bu anlamda kasten adam öldürme suçundan bahsedilmesinin mümkün olmadığı, kastın aşılması suretiyle ölüme neden olma ile teksir veya ihmale dayalı suçlar yönünden dosyanın Askeri Savcılığımıza intikalinden önce ve 26 Mart 2014 tarihi itibariyle de kasten adam öldürme suçu yönünden dava zaman aşımı süresinin dolduğu, 20 yıllık süre zarfından 765 sayılı TCK’nin 104’üncü maddesinde sayılan zaman aşımını kesen herhangi bir usul işleminin de gerçekleşmediği, bu doğrultuda olay yönünden oluşabilecek muhtemel suçlar açısından dava zaman aşımı sürelerinin dolmuş olması nedeniyle kovuşturma olanağının bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi.

Askeri savcılık, yine kararında dosyanın katliamın üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra kendilerine intikal ettiğini belirterek, şöyle denildi:  “19 yıl 1 ay geçtikten sonra Askeri Savcılığımıza intikal eden soruşturma dosyasında mevcut bilgi ve belgeler ile Askeri Savcılığımızca kısa bir süre içerisinde dosyaya dahil edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde maddi olayın ve muhtemel sorumluların tüm gerçekliliği ile ortaya konulmadığı, mevcut deliller ile kamu davası açılmasının mümkün olmadığı, kaldı ki muhtemel oluşacak suçlar yönünden dava zaman aşımı değerlendirmesi yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

İtiraz edilecek

Karara tepki gösteren Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, verilen kararla köy bombardımanlarının askeri uçaklar tarafından gerçekleşmediğinin inkar edilmek istendiğini söyledi. Elçi “AİHM’in kararına rağmen katliamın faillerinin cezalandırılmaması öncelikle devletin hukuki kimliğini inkar ettiği anlamına geliyor. AİHM’in ‘yaşam hakkı ihlali’ olduğunu belirtmesine rağmen bu kararın verilmesi düşündürücü. Bu kararı Hava Kuvvetleri Askeri Mahkemesi’ne taşıyarak itiraz edeceğiz. Bu karar aynı zamanda AİHM’in verdiği icraatın inkarı anlamına geliyor. Verilen bu takipsizlik bu kararı ile Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu ve hükümeti karşı karşıya getirecektir” diye konuştu.

Savcılığın ölümlerin hava saldırısıyla gerçekleştiğini kabul ettiğini hatırlatan Avukat Elçi, “Ortada böylesine bir kabul varken, faillerin tespit edilmemesi devletin yurttaşlarına ve bireylerine karşı hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmediği anlamına geliyor” diye ekledi.

26 Şubat günü, soruşturmayı yürüten TMK ile görevli Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, dosyaya, “Görevsizlik” kararı vererek, Diyarbakır 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’na göndermişti.

Çok geçmeden 24 Mart günü Diyarbakır 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı, dosyayı “yetkisizlik” kararı vererek, Genelkurmay Başkanlığı’na göndermişti.

Kasım 2013’te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ (AİHM), Türkiye’yi, “Hava saldırısı emri vermek”, “Yeterli soruşturma yapmamak”, “İnsan yaşamını dikkate almadan bombalama yapmak” ve “Uçuş kayıtlarını gizlemek” suçlamalarıyla 2 milyon 305 bin euro tazminata mahkum etmişti.

Şırnak’ta 26 Mart 1994 tarihinde Kuşkonar ve Koçağılı köylerinde önce helikopterler ile alçak uçuş yapılmış,  ardından iki savaş uçağı köylüleri hedef almıştı. Bombalamada çocuk ve yaşlıların da bulunduğu en az 38 kişi kişi yaşamını yitirmişti. (ANF)

Yoruma kapalı