Migros işçilerinin TİS görüşmeleri sonuçlandı

Tez Koop-İş Sendikası bir açıklama yaparak 2014 Temmuz ayından beri Migros A.Ş. ve bağlı işyerlerinde çalışan yaklaşık 13 bin üyeleri işçi adına yürütmekte oldukları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Bağıtlanan toplu iş sözleşmesi ile toplu iş sözleşmesinin 1 nci yılında tüm çalışanların ücretlerine % 9,38 oranında zam uygulanması sağlandı.

Bu toplu iş sözleşmesi ile ilk defa işyerinde 7 yıl ve daha fazla kıdemi olan full-time çalışan işçilerin aylık ücretlerine çalıştıkları her yıl için 4,5 TL/ay, part-time çalışanlara ise 2,60 TL/ay kıdem zammı yapılması kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesinde yer alan yemek yardımı, gıda yardımı, kasa tazminatı, yakacak yardımı, giyim yardımı, yıllık ücretli izin ve bayram harçlıkları ve doğum, ölüm evlenme yardımı gibi yardımlar % 8,50-10,5 oranlarında artırıldı.

Toplu iş sözleşmesi gereğince işyerinde çalışan Sendika üyesi işçilere aylık gıda yardımının 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren aylık 100.-TL den aşağı ödenemeyeceği kararlaştırılmış olup, en kıdemsiz işçinin gıda yardımı 100,00 TL/ay’a yükseltilmiştir.

Toplu iş sözleşmesinin diğer maddelerinde de işçi haklarını geliştiren düzenlemeler yapılmıştır.

TİS’nin 2. ve 3. yıllarında ise ücretlere ve diğer ödemelere enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.

Yoruma kapalı