• Bir haberin düşündürdükleri : “Aşırı tedbir Allah’a güveni sarsar!”

  MUSTAFA DURMUŞ... Bu hafta gazetelerde yer alan ve “aşırı tedbir Allah’a güveni sarsar” başlığı ile yayımlanan bir haber bizi, bir kez daha, dinin toplumsal düzen ile olan ilişkisini sorgulamaya itti. Bu habere göre Hükümet artan iş cinayetleri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nı devreye sokmuş ve İstanbul Müftülüğü Cuma hutbelerini iş cinayetlerine

  Read more ...
 • Bir Tanrı olarak Piyasa – Harvey Cox

  Yıllardır teoloji ile ilgilenen biri olarak bana dünyada olup biteni, anlamam için iş dünyasında yazılanları okumam önerildiğinde, yeni bir söylem biçimi ile karşılaşmak umuduyla  heyecanlandım, ama çok geçmeden yanıldığımı anladım. Keşfedilmemişleri görmek yerine bir deja vu durumu yaşadım. Wall Street Journal, Time ve Newsweek gibi iş çevresi dergileri

  Read more ...
 • Teori ve pratikte neo liberalizm

  Dieter Plehwe neo liberal ideolojinin gelişimi ve muhafazakârlık ve klasik liberalizm ile ilişkisi konusundaki düşüncelerini Tom Mills’e aktarıyor.   Mills: Sizin de içinde yer aldığınız bir araştırmaya göre, neo liberalizm bünyesinde, eleştirel yazında varsayılanın çok ötesinde, çok değişik düşünce ve politika önerilerini barındırıyor. O halde neo

  Read more ...
 • Neo liberalizm, kimlik siyaseti ve incelikli bir sınıf analizi

  Makale: Bryce Edwards Çeviren: Mustafa Durmuş Pek çok yorumcu ve solda yer alan insan Yeni Zelanda’daki ekonomi politikalarının gelişimi ve baskınlığı ile sosyal liberalizm ve kimlik siyasetinin gelişimi ve baskınlığının paralel gidişini anlamakta ve yorumlamakta zorluk çekmektedirler. Gerçekte 1980’lerin ortalarından bu yana Yeni Zelanda’da kurulmuş olan her

  Read more ...
 • Düşen petrol fiyatları küresel durgunluğu derinleştiriyor…

  Mustafa Durmuş... Türkiye’nin sıcak politik gündemi ve ana akım medyanın ekonomik krize dönük haberleri es geçme davranışından dolayı içerde yeterince önemsenmemiş olsa da, dışarıda son günlerin en önemli konularından birini petrol fiyatlarındaki yüzde 40’a varan düşüşler oluşturuyor. Öyle ki Brent ham petrolünün fiyatı sadece aylar içinde, varili 115

  Read more ...
 • 2015 bütçe tasarısı’na ait kısa notlar: Sağlık Bütçesi -Mustafa Durmuş

  Sağlık, Türkiye’nin en sorunlu alanlarının başında geliyor. Buna rağmen halkın azımsanamayacak bir bölümü siyasal iktidarın sağlık alanında başarılı işler yaptığını düşünüyor. Özel hastane pratiklerinin sağlık sorununu en aza indirgediğine inanan sayısı az değil. Diğer taraftan katılım payları ve cepten ödemelerin giderek artması ve hastanelerdeki

  Read more ...
 • Neoklasik iktisadın krizi ve Thomas Piketty – John Bellamy Foster – Michael D. Yates

  Thomas Piketty And the Crisis of Neoclasical Economics – John B. Foster ve Michael D. Yates, Monthly Review, Vol. 66. No. 6 (November 2014), s. 1-24). Kısaltarak çeviren: Mustafa Durmuş Derinleşen resesyon ve giderek artan eşitsizlik ortodoks (ya da neoklasik) iktisatta ciddi bir krize neden oldu. Neoklasik iktisadın sosyalist eleştirilere karşı ortaya attığı iki tez; tam

  Read more ...
 • 21.Yüzyılın Üçüzleri: İktisadi kriz, yeni bir paylaşım savaşı ve otoriterleşme (III) – Mustafa Durmuş

  21.Yüzyılın Üçüzleri: İktisadi kriz, yeni bir paylaşım savaşı ve otoriterleşme (III) - Mustafa Durmuş Sevgili Mustafa Kâhya’nın anısına, Türkiye’de İktisadi Durum ve 2015 Bütçesi 2013 yılı ortalarından bu yana küresel düzeyde ortaya çıkan bazı gelişmeler kapitalist ekonomilerdeki ekonomik durgunluğun, sarsıntı benzeri geçici bir şey değil, artık

  Read more ...
 • 2015 Bütçe Tasarısı’na Ait Kısa Notlar: Diyanet Bütçesi – Mustafa Durmuş

  Neo liberal çağda, özellikle son yirmi yıldır, küresel çapta çok önemli alt yapı ve üst yapı değişiklikleri yaşanıyor. Bunlardan üst yapıdaki en önemli değişim ideoloji alanında gerçekleşti. “Neo liberal burjuva ideolojisi”, din ve muhafazakârlık gibi yerleşik diğer ideolojilerle yaptığı işbirliğini belirgin bir biçimde artırdı, geliştirdi. Bunun

  Read more ...
Köşe Yazıları
Mustafa Durmuş
Bir haberin düşündürdükleri : “Aşırı tedbir Allah’a güveni sarsar!”
Mustafa Durmuş

Özcan Kırbıyık
Türk ordusu -Roboski’de- görevini samimiyetle yerine getirmiştir!
Özcan Kırbıyık

Onur Arpaçukuru
Mülkiye biat etmez
Onur Arpaçukuru