Gökçeada’da sit alanındaki otele yıkım yolu göründü

fft81_mf2095186

Gökçeada Eski Bademli Köyü’nde inşaa edilen Masi Otel’in sit alanında olduğuna dair Çanakkale İdare Mahkemesi’nin kararı Danıştay tarafından onandı. Masi Otel’e yıkım yolu göründü.

Radikal Gazetesi’nden Ömer Erbil’in haberine göre, Gökçeada Eski Bademli köyünde tüm hukuksuzluğu ile yükselen Masi Otel’in sit alanında kaldığı kesinleşti. Çanakkale İdare Mahkemesi’nin bu yöndeki kararını Danıştay’da onayınca Masi otele yıkım yolu göründü. İmar plan tadilatlarının üst ölçekli planlara ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırılığı tespit dilen otel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları da yıkım istemişti.

Diğer yandan otelin yapılmasına onay veren ve mahkeme kararlarını uygulamayan önceki Belediye Başkanı Yücel Atalay da seçimi kaybetti. Yeni başkanın otelin yıkımından yana olduğu biliniyor.

Gökçeada Gönüllüleri Derneği otelin durdurulması için hem dava açmış hem de belediyeye defalarca inşaatın durdurulması için başvurmuştu. Ancak belediye önce inşaatı mühürlemiş daha sonra yapı tadilat ruhsatı düzenleyerek izin vermişti.

Kaymakam’a yemek

Mahkemenin inşaata izin veren yapı ruhsatı ve nazım imar planlarını iptal etmesine rağmen Gökçeada Belediyesi çok katlı inşaatın yükselmesine engel olmamıştı. Üstelik Belediye Başkanı Yücel Atalay, Gökçeada eski Kaymakamı Kamuran Taşbilek için mahkemece yıkım kararı olan otelde bir de veda yemeği verdirmişti.

İmar planlarına uymayan, üst ölçekli mevzi imar planları ile uyuşmayan ve bu durumu mahkeme kararları ile de tescillenen Masi Otel için şimdi de sit alanında kaldığı mahkeme kararıyla kesinleşti.

Gökçeada’da inşaatına başlanıldığından bu yana sürekli gündemde olan Masi Otel’e hukuk yolları kapandı. Daha önce 3194 sayılı İmar yasasına aykırı yapıldığı yönünde defalarca idare mahkemesinden karar alınan ama en çok da sit alanında olup olmadığı tartışılan Masi Otel için Koruma Kurulu 2004 yılında eski Bademli köyünün sit sınırları belirlenirken otel arazisinin sit dışında tutulduğu ileri sürülüyordu. Oysa 1994 yılında kurul bu arazinin de içinde bulunduğu oldukça geniş bir alanı sit kapsamına almıştı.

Gökçeadalılar Derneği, 1 / 25000’lik Mevzi İmar Planlı ile 1 /10.000 ölçekli imar planlarına dava açmış ayrıca da araziyi sit dışına çıkaran Koruma Kurulu kararını da Çanakkale İdari Mahkemesi’ne götürmüştü. Mahkeme, derneği haklı bularak 23/12/2004 günü alınan 482 sayılı Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının iptaline hükmetti. Bu kararda 1/25000 ölçekli sit haritasının Eski Bademli Köyünü kapsayan 1/10000 ölçekli kadastral haritaya yapılan aplikasyonunun uygun olduğuna, dolayısıyla otelin yapıldığı araziyi sit dışında bırakan kurul kararı geçersiz oldu.

Otel sahipleri kararını Danıştay’da temyiz etti. Danıştay 6 ve 14. daireleri, müştereken yapılan toplantıda Çanakkale İdare Mahkemesi’nin aldığı karar için; “hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına” karar verdi. Dernek yöneticileri kararı sevinçle karşılarken son yerel seçimlerde otele destek veren Yücel Atalay’ın seçimi kaybettiğini, yeni başkanın da otelin hukuksuz yükselişinden rahatsız olduğunu bildiklerini söyledi. Otelin yapımına destek veren eski muhtar Teodoro Vulgarel’in de muhtarlık seçimini kaybettiğini yerine derneğin de desteklediği Argir Bahçıvan’ın muhtar seçimini kazandığını kaydettiler. Ayrıca inşaat ruhsatının iptali ile ilgili açılan dava da devam ediyor, dernek yöneticileri yıkım için artık gün saydıklarını belirttiler.

Yasa ne diyor?

2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası sit alanı içinde yapılan yapıların, ilgili koruma kurulunca belirlenen sit alanı yapılaşma şartlarına uymaması halinde yıkımını öngörüyor. Ayrıca sit alanında yapı yapanlar hakkında 2 ile 5 yıl arasında ceza verilmesini talep ediyor.

Yoruma kapalı