HDK Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Yeni Genel Meclis Listesi açıklandı

15-16 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen HDK Genel Kurul Sonuç Bildirgesi açıklandı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 5. Genel Kurulu, AKP iktidarının iç ve dış siyasetinin iflasa yol aldığı, halkların demokrasi ve toplumsal özgürlük arayışının yükseldiği bir dönemde toplanarak, karar ve irade birliği içinde sonuçlandı.

HDK, yeni mücadele döneminde, kendisini toplumsal mücadeleler içinde yeniden kuracaktır. Bu amaçla, barış mücadelesinin toplumsallaşması ve yerelleşmesinde; işçilerin amansız sömürüye ve son örnekleri Soma, Torunlar ve Ermenek olan iş cinayetlerine karşı mücadelelerinde; Alevilerin hak arayışlarında; Gezi’den başlayan ve Yırca, Validebağ, Fatsa gibi pek çok yerde doğanın ve toprağın kapitalist talanına karşı süren direnişlerde; kadın ve LGBTİ’lerin erkek şiddetine karşı başkaldırılarında; inanç özgürlüğü ve laik eğitim mücadelelerinde; vicdani red hakkı kullanımında yer alarak, HDK’yi bu toplumsal güçlerin ortak zemini kılma çabası içinde olacaktır.

Halklarımızın Kürt Sorunu’na demokratik ve adil bir çözüm beklentisi içinde müzakere sürecine destek vererek barışa yol almayı umduğu bir dönemde, AKP Hükümeti’nin ırkçı ve milliyetçi bir dalga eşliğinde Türkiye ve Kürdistan’da uygulamaya soktuğu Türk-İslam Sentezi zihniyetine dayalı savaş siyaseti, yeni dönemde de barışın önündeki en önemli engel olarak yükseliyor.

AKP’nin savaş siyasetinin yıkıcı sonuçları, IŞİD’e verdiği dolaylı dolaysız destekler ve Kobanê ile dayanışma için ayağa kalkan halklarımıza karşı 6-8 Ekim’de giriştiği ve 50’den fazla ölümle sonuçlanan asker-polis ve çete saldırıları ile açık bir biçimde görüldü.

Kobanê’de 60 gündür süregelen direniş, yalnızca AKP’nin mezhepçi ve katliamcı iç ve dış siyasetini ifşa etmekle kalmadı, aynı zamanda Rojava Devrimi’nin bir kadınlar ve halklar devrimi olduğunu da ortaya koydu. Kürt halkının öncülüğünde kendi kaderlerini tayin eden Rojava halkları, dünyada ve Ortadoğu’da demokrasi ve özyönetim hakkı mücadeleleri veren halklar için bir esin kaynağı oldu. HDK, Suphi Nejat Ağırnaslı, Kader Ortakaya, Selahattin Adın ve Arin Mirkan’ın şahsında, doğduğu günden beri desteklediği Rojava Devrimi’yle dayanışma içinde olan ve Kobanê direnişinde şehit düşen tüm devrimcilerin önünde saygıyla eğilir.

AKP iktidarı, otoriter rejimini sürdürme kaygısıyla ve her türlü baskıyı meşrulaştırma hedefiyle, Kobanê dayanışması başta olmak üzere bütün hak mücadelelerine karşı polis şiddetinin dizginlerini salıverdiği, paramiliter güçleri sokağa çıkardığı, sokak infazlarını hortlattığı bir yeni dönemin kapısını aralıyor.

HDK bu baskı ve tahakküme karşı, toplumsal dayanışma ve direnişin odağı olacaktır.

HDK, geçtiğimiz üç yıl içinde başaramadıklarını da göz önünde tutarak ve bu yeni dönemin gereklerine uygun olarak, öncelikle kendi yapısını yenilemeyi ve

  • Halklarımızın mücadelelerinin yükseltilmesi için yeni toplumsal örgütlenmeleri ortaya çıkartmayı,
  • Süregelen mücadele dinamikleriyle ortaklaşmayı ve halk direnişleriyle dayanışmayı,
  • Bu mücadeleler içinde yerel meclislerin inşası için çalışmayı başlıca görevi olarak benimser.

HDK, yeni yapısıyla şimdiye kadar buluşamadığı toplumsal güçlerle buluşma, özgürlük ve demokrasi mücadelesi dinamiklerini en geniş biçimde içerme, Türkiye halklarının demokratik meclisi haline gelme kararlılığıyla yürüyüşünü sürdürecektir.

5. Genel Kurulumuzun baş söz olarak benimsediği ‘Yeni Yaşam Çağrısı’nın programımızın ve mücadelemizin özü olduğunu vurgulayan HDK, bu çağrı doğrultusunda toplumumuzun ezilen ve sömürülen çoğunluğunun gelecek umudu olmak için sürekli bir çaba içinde olacaktır.

 

15-16 Kasım 2014 tarihli 5 Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen HDK Genel Meclisi

 

EŞ SÖZCÜLER
Ertuğrul Kürkçü & Sebahat Tuncel

 

GENEL MECLİS ÜYELERİ

 

Abdurrahman Güler

Abdülkerim Çekmek

Adnan Kurt

Akın Birdal

Akın Kazancı

Ali Özcan

Arif Hikmet İyidoğan

Asmin Bayram

Ayşe Demirbilerk

Azer Çöteli

Bahar Aslan

Barış Can Göral

Benazir Coşkun

Beyza Metin

Beyza Üstün

Bircan Yorulmaz

Cem Avaroğlu

Cem Terzi

Cengiz Yürekli

Ceren Gülbudak

Çiğdem Özbaş

Deniz Özkur

Derya Barış Şen

Destan Ecer

Doğukan Ünlü

Döndü Taka Çınar

Dursun Yıldız

Eda Eroğlu

Elif Sinemilllioğlu

Emin Orhan

Emine Ermiş

Eran Dönertaş

Erol Dora

Evren Demir

Eylem Dilek

Eylem Pınar

Fatma Keskintemur

Ferahnaz Bazo

Feray Mertoğlu

Ferhat Tunç

Füsun İşçan

Gaffur Oganhan

Gamze Arda

Gökay Işık

Gül Kızıltaş

Gülistan Aydoğdu

Gülsen Tunç

Gürsel Şenşafak

Hacer Elçi

Hasan İzol

Hatice Özdemir

Hüsamettin Özden

Hüseyin Armağan

Hüseyin Gevher

İbrahim Akın

İbrahim Erkul

İlhan Cüre

İlknur Açıkdilli

İrfan Kaygısız

Juliana Gözen

Kadriye Gümüştaş

Kanber Saygılı

Kavel Alparslan

Kezban Sehar Darılmaz

Kubilay Akpınar

Lami Özgen

Latife Demirci Kahya

Levent Tüzel

Leyla Deniz

Mahmut Çelik

Mahmut Gül

Mahsun Keskin

Makbule Efe

Mehmet Bayram

Mehmet Özcan

Mehmet Özhanoğlu

Mehmet Turgut

Melike Koçak

Meliz Ercan

Meryem Aslan

Mesut Fırat

Metin Kayaoğlu

Mizgin Çaçan

Muhittin Kaya

Mutlu Tatar

Müge Yamanyılmaz

Müslüm Doğan

Naim Türköz

Nebahat Doğan

Norayir Olgay

Nur Nisa Erişmiş

Nursel Aydoğan

Onur Hamzaoğlu

Oya Öznur

Öztürk Türkdoğan

Pelin Kahil

Perihan Koca

Pınargül Çelik

Ramazan Özbek

Recep Demirci

Rıfat Can

Roza Kahya

Saniye Evren

Selma Setan

Semra Güven Alkan

Serkan Nar

Sevim Fidan

Sevtap Akdağ

Songül Aşıla

Suat Çorlu

Sultan Alp

Şenol Karakaş

Tarkan Aslanoğlu

Tolga Tören

Tuma Çelik

Tuna Şahin

Turhan Yıldırım

Yaşar Yıldız

Yayla Tekgül

Yeşim Ergün

Yusuf Gürsucu

Related Articles

Hakan Deniz
Ağla Küba ağla
Hakan Deniz