HDK Yürütme Kurulu: “İşçiyi Ölüme Mahkum Eden Yasaya Hayır!”

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürüme Kurulu, AKP Hükümeti’nin “Yeni İş Güvenliği Paketi” ne tepki göstererek, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Bu düzenleme hükümetin sorumsuzluğunu resmileştirme, patronların yükümlülüğünü özel sigorta şirketlerine atmaktan başka bir anlama gelmiyor” dedi. ‘Sertifika zorunluluğu’ ile ölümlerin sorumluluğunun işçilere yıkılacağını kaydeden HDK, paketin geri çekilmesini ve işçilerin yaşam ve iş güvencesini, sendikalaşma haklarını esas alan yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Hükümetin söz konusu paketi ‘iş cinayetlerinde kendi sorumluluğunu üzerinden atmak’ amacıyla hazırladığı ifade edilen açıklamada,  “Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına bakılırsa patronlar, işçiye artık ‘Hayat Sigortası!’ yapmak zorundalar. Böylece, işçi iş cinayetinde öldüğünde işverenin işçi ailesine ödemek durumunda kaldığı ölüm parasını sigorta karşılayacak. Bu düzenleme hükümetin sorumsuzluğunu resmileştirme, patronların yükümlülüğünü özel sigorta şirketlerine atmaktan başka bir anlama gelmiyor” ifadelerine yer verildi.

Bu yasayla, madenleri, inşaatları, fabrikaları, tersaneleri denetleme yetkisinin “özel denetim” kurumlarına verileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Bundan alan da satan da memnun kalacak! Patron sorumluluğunu özel sigorta şirketlerine, özel sigorta şirketleri sorumluluğu işçinin üzerine atarak gerçek suçlular buharlaştırılmış olacak. Patronun emdiği işçi kanı, sermayesi olmaya devam edecek; devletin iş cinayetlerini teşvik eden politikası yanında kar kalacak. Olan yine işçiye, işçi ailelerine olacak. İşçi, öldüğü ile kalacak”  denildi.

‘SERTİFİKALI İŞÇİ ÖLÜMÜ!’

Patron için getirilen tek “caydırıcı” yaptırımın ihalelere girememek olarak gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada, patronlar için bunun bin türlü yolu olduğu; sahte şirketler kurma, danışıklı şirket kurma, taşeron şirket kurma yoluyla bu engelin rahatlıkla aşılabileceği belirtildi.
Madenlerde, inşaatlarda çalışacak işçilerde sertifika aranacak olmasını ise “Bu olsa olsa sertifikalı işçi ölümü demektir” diye yorumlayan HDK, sertifika zorunluluğu ile ölümlerin sorumluluğunun işçilere yıkılacağını kaydederken, “Oysa iş cinayetlerinin nedeni işçilerin ‘bilinçsizliği’ değil, patronların daha fazla kar hırsıdır. Onlarca madde olarak alt alta yazılan pek çok “önlem” yürürlükte olan 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda hali hazırda yer alıyor. Ama işçiler kitlesel halde ölmeye devam ediyor” diye ekledi.

‘YENİ KATLİAMLARA DAVETİYE’

HDK, emek ve meslek örgütlerinin raporlarında defalarca gündeme getirdikleri öneriler dikkate alınmadan, sadece tepkileri geçiştirmek ve sorumluluğu üzerinden atmak mantığıyla hazırlanmış “makyaj yasalar”ın işçi ölümlerinin önüne geçemeyeceğine dikkat çekerek, şu eleştirileri yaptı: “Özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans sisteminin devam ettiği koşullarda çıkarılacak yasalar işçiyi, toplumu aldatmaktan başka bir sonuç vermez. İşçinin özgürce sendikalaşmasının, grev ve TİS haklarının olmadığı koşullarda çıkarılan yasalar yeni katliamlara davetiye çıkarmaktan başka bir anlam taşımaz. AKP hükümetinin hazırladığı paket patronlara koruma, işçiye ölüm sunan pakettir.”

‘GERİ ÇEKİLMELİ’

HDK, paketin geri çekilmesini, bağımsız uzmanlar ve konuyla ilgili tüm emek-meslek örgütlerinin de içinde yer aldığı kurumların katıldığı bir kurul tarafından işçilerin yaşam ve iş güvencesini, sendikalaşma haklarını esas alan yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Yoruma kapalı