“Özelleştirme ve taşeronlaşma iş cinayetlerini artırdı”

is-birakan-isciler-taserona-gecit-verenler-sorumlue44fd3cec146222cb05c

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve ihmaller zinciri Soma’da yüzlerce işçiye madenleri mezar yaptı. Soma’da yaşanan katliama ve iş cinayetlerine ‘artık yeter’ diyerek iş bırakan Eskişehirli işçiler, iş cinayetlerinin AKP Hükümeti eliyle yaygınlaşan taşeron ve güvencesiz çalıştırma nedeniyle arttığına işaret etti.

Evrensel’den Eylem Lodos’un haberine göre; İşçiler, sorumlu olan hükümet yetkililerin istifa etmesi gerektiğini belirtti. Eskişehir’de DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Entil, Doruk, Renta, Aphaki fabrikalarında işçiler greve yüzde yüz katılım sağlarken Türk-İş’e bağlı Arçelik, Otosan, OMK, Paşabahçe, Şişe Cam Ambalaj ve TÜMTİS üyesi ambalaj işçileri sınıf kardeşleri için iş başı yapmadı. Bilecik’te de Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Mefro Wels ve Demisaş’ta işçiler iş bıraktı.

“İş kazalarının sorumlusu hükümet” 

İş kazalarının kendi iş kollarında da yaşandığını belirten Entil İşyeri Baştemsilcisi Tuncay Alagöz, “İş kazalarının sorumlusu işçi sağlığı ve işçi güvenliğini hiçe sayan yasalar çıkarma peşinde olan AKP Hükümetidir.”

Mefro Wels işçisi Ali Şen Çiçek, başka ülkelerde 2 saat su kesintisi yüzünden istifa edenler olduğuna dikkat çekerek “Başbakanın yüz yıl önceyi örnek göstermesi çok komik, çünkü o zamanın şartlarıyla bugünün şartları aynı değil. O zamanki teknolojiyle bugün kıyaslanamaz bile” dedi. Çiçek, işçiler ve sendikalar olarak iş cinayetlerine tepki göstermek için geç kaldıkları eleştirisini yaptı.

Önlem alınsaydı böyle olmazdı

Renta işyeri baş temsilcisi İsa Akın, “Soma’da önlem alınsaydı hiçbir işçi ölmeyecekti” dedi.  Trafo patladı diyorlar ama onun da şaibeli olduğunu söyleyen Akın, hayatını kay
beden işçi sayının bile doğru dürüst bilinmediğine dikkat çekti. “Bu katliamın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz” diyen Demisaş İşçisi Eren Güngör şunları söyledi “ Türkiye’de işçiler yıllardır mağdur. Özelleştirmelerle, usulsüz ihalelerle işçiler sömürülüyor. Ülkemizde emek kömürden ucuz. Bunu gördük.”

Özelleştirme ölümleri artırdı

Aphakia İşyeri Baştemsilcisi Oktay Yurtyapan, işçi sınıfının güvencesiz çalışma ve iş cinayetleri karşısında artık sabrının tükendiğini söyledi. Cinayetlere, bu katliama ‘kader’ denilmesini kabul etmeyen Yurtyapan “Soma’da yaşanan facianın sorumlusu özelleştirme ve taşeronlaştırma yasasını çıkaran AKP Hükümetidir. Madenler özelleştirildikten sonra ölümler yüzde 40 arttı. Bunun nedeni de özelleştirmedir, taşeronlaştırmadır. Maliyet hesabı yapılarak işçi güvenliği ve iş sağlığının önemsenmemesidir.”

Yoruma kapalı