Subcomandante Marcos EZLN Liderliğini, Gerilla Liderliğini Bıraktı mı ?

Geçtiğimiz pazar günü dünya EZLN lideri Subcomandante Marcos ‘un ” Görevlerini Bıraktığı ” yönünde yayılan haberler ile sarsıldı. Hızla yayılan bu haberler  kimi kesimlerde sevinçle karşılandı. Kimi kesimlerde üzüntüyle karşılandı. Kimilerini sevince boğan kimilerini hüzne boğan bu haberlerin bir gerçeklik payı var mı ? Şuan için bu soruya Zapatistalara, EZLN ‘e yakın kaynaklardan edindiğim bilgi ve gözlemlere göre dayanarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim. 

Ancak yine bu kaynaklardan edindiğim bilgi ve gözlemlere göre son yıllarda özellikle de 2007 yılından bu yana EZLN ‘in bir diğer komutanı olan Subcomandante Insurgente Moisés ‘in daha fazla ön plana çıktığı yönünde. Son yıllarda Subcomandante Insurgente Moisés ‘in ön plana çıkıyor olması farklı kesimlerin bu durumu çok farklı amaçlar için kullanmasının da önünü açıyor. Nitekim Subcomandante Marcos ile ilgili olarak hızla yayılan son haberlerde bu durumun yarattığı bir sonuç olarak görebilir ve söyleyebiliriz. 

Aldığım kimi bilgilere göre tüm dünyada habere konu olan durumun Subcomandante Marcos ‘un, 2 Mayıs günü Meksika ‘lı paramiliterler tarafından tuzak kurularak öldürülen öğretmen ve bölgenin Zapatista lideri Solis Lopez için düzenlenen törende yaptığı konuşmadan kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Yine bu bilgilere göre EZLN lideri Subcomandante Marcos bu konuşmaya at sırtında ve bir gözünde korsan bandı ile katılıyor. Ve burada bir konuşma yapıyor. Subcomandante Marcos burada yaptığı konuşmada bir çok konuya da değiniyor. 

2 Mayıs Günü Subcomandante Marcos 'un Katıldığı Törenden Kareler...

2 Mayıs Günü Subcomandante Marcos ‘un Katıldığı Törenden Kareler…


Dicle Haber Ajansı DİHA ‘ya Yansıyan Bilgiler…

Dicle Haber Ajansı DİHA ‘ya yansıyan bilgiye göre ise 2 Mayıs günü Meksika ‘lı paramiliterler tarafından tuzak kurularak öldürülen öğretmen ve bölgenin Zapatista lideri Solis Lopez için düzenlenen törende halka hitaben Subcomandante Marcos ‘un yazdığı bir mektup okunuyor. Mektupta mücadele koşullarını, amaçlarını, kısmen de yaşananların anlatıldığı bilgisi veriliyor. Metkubun sonunda Subcomandante Marcos olarak sembolize edilen liderliğin artık Solis Lopez ‘in halk arasındaki ismi olan Galeano ile yani Solis Lopez ‘in kod adı diyebileceğimiz Galeano ile anılacağını söylüyor. 

İşte kafa karşıklığına yol açan durumda tam olarak budur. Çünkü söz konusu mektup veya konuşmadan anlayabildiğimiz kadarıyla Subcomandante Marcos isim değişikliğine işaret ediyor. Ve söz konusu mektubunda veya konuşmasında bunu vurgulamak için de şöyle diyor; ” Subcomandante Galeano ‘nun doğması için Subcomandante Marcos ‘un ölmesi gerekiyor. Bundan sonra Subcomandante Marcos yok, Subcomandante Galeano var. ”  Bu durumu biraz daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğüm için Subcomandante Marcos ‘un mektubundan veya konuşmasından yapılan kimi alıntıları da aktarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 

Subcomdante Marcos ‘un Söz Konusu Mektubu veya Konuşmasından Bazı Alıntılar; 

” İkilemimiz müzakere etmek ve kavga etmek arasında değil, ölmek ve yaşamak arasındaydı. Yaşamı inşa etmeyi seçtik. Ölülerin hepsi burada, ama artık yaşamak için buradalar. Ölümü övmek yerine yaşamı geliştirmeyi seçmiş olmamız belki de hataydı. Ama birbirimize bakarak ve birbirimizi dinleyerek – kendimiz olarak, kendi bütünsel kolektifimiz olarak – bu seçimi yaptık. İsyanı seçtik. Diğer bir deyişle, yaşamı seçtik. Biliyorduk ve biliyoruz ki yaşamın mevcut olması için ölüm zorunludur, yaşayabilmek için, ölürüz. İstediğimiz adalet, inat ve ısrarla hakikatin aranmasıdır.

Galeano ‘nun yaşaması için birimizin ölmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden karar verdik bugün, Subcomandante Galeano’nun doğması için Subcomandante Marcos’un ölmesi gerekiyor. Bundan sonra Subcomandante Marcos yok, Subcomandante Galeano var. Hayatımızı vermeyeceğiz, ismini alacağız… “

Sonuç…
Sonuç olarak son yıllarda Subcomandante Insurgente Moisés ‘in daha fazla ön plana çıkıyor olması bu konular ile ilgilenen ben dahil bir çok insanı olumlu veya olumsuz yönde etkiledi ve etkilemeye devam edecektir. Bu etkilenmeyi kendi açımdan değerlendirecek olursam olumsuz bir şekilde etkilendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Bir an için Subcomandante Marcos ‘un EZLN liderliğini bıraktığını hatta gerillacılığı bıraktığını düşünebilecek kadar kötü etkilendim diyebilirim. Bunun da en büyük nedeni Subcomandante Insurgente Moisés ‘in son yıllarda EZLN içinde daha aktif olarak görevler üstlenmesidir. Hatta zaman zaman Subcomandante Marcos ‘un yerine bir çok etkinliğe katılmış olmasıdır. Ancak daha sonra kendimi bu olumsuz düşüncelerden sıyırdım ve bu konu hakkında bir araştırma yapma kararı aldım. 

Bunun bir sonucu olarak Zapatistalara, EZLN ‘e yakın kaynaklarla iletişim kurmaya çalıştım. Kısıtlı da olsa biraz bilgi ve gözlem yapabildim. Edindiğim bilgi ve gözlemler Dicle Haber Ajansı DİHA ‘yı da doğrulayan bir nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Bilgi alış verişinde bulunduğum bazı kaynaklar Subcomandante Marcos ‘un EZLN liderliğini ve gerillacılığı bırakmadığını söyledi. Hatta böyle bir durumun söz konusu bile olamayacağını söylediler. Yine bu kaynaklardan edindiğim bilgi ve gözlemlere göre Subcomandante Marcos ‘un, Meksika ‘lı paramiliterler tarafından katledilen Solis Lopez ‘e halk arasındaki adıyla Galeano ‘ya duyduğu saygıdan dolayı bir isim değişikliğine gittiğini ve Subcomandante Galeano olarak Zapatistalara ve onların öncü gücü EZLN ‘e öncülük etmeye devam edeceğini söylediler.

Bilgi alış verişinde bulunduğum kaynakları doğrulayan ise Subcomandante Marcos ‘un izlediği tarz ve onun o şiirsel dilinden dökülen söylemlerinde gizli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Subcomandante Marcos bir konuşmasında şöyle söylüyordu;

” Mücadele ve savaş bizi kahramanlaştırdı. İsimlerimizle, eylemlerimizle yerliler arasında kahramanlaştık. Biz EZLN ‘nin ve kendimizin yüceltilmesini, isimlerimizin, yüzlerimizin tanınmasını istemiyoruz. Çünkü barış ve demokrasi sağlandığında, bizler maskelerimizi çıkarıp halkın arasına karıştığımızda onlarla eşit sivil yurttaş olarak beraber olmak istiyoruz. Kahramanlığımız, isimlerimiz ve yüzümüz bir ayrıcalık oluşturmasın diye maske takıyoruz… ” 
Ayrıca Yine Subcomandante Marcos ‘un O Şiirsel Dilinden Aktaracak Olursam; 
” Mücadelemizin ne lider, ne önder ne kurtarıcıya ihtiyacı var. Mücadele, vicdanı olanın kolektif olarak örgütlenmesidir… “
155402_marcos

Ancak herşeye rağmen belirtmek isterim ki Subcomandante Marcos ‘un ve EZLN ‘in yeni bir açıklama yapmasına ihtiyaç duyulduğu kanısındayım. Tüm dünyada yayılan haberlerin ve yarattığı yanlış bilgilerin, yanlış algıların ortadan kaldırılması için yeni bir açıklama yapılması gerekiyor. Dolayısıyla EZLN ‘den Subcomandante Marcos ‘tan  yeni adıyla Subcomandante Galeano ‘dan Devrimci bir cevap bekliyoruz…

Kaynak: http://alfonsocano121.blogspot.com.tr/2014/05/subcomandante-marcos-ezln-liderligini.html?spref=tw

 

Yoruma kapalı