Sağlık işçilerinin eylemi yönetime geri adım attırdı

Kartal Yavuz Selim Hastanesi’nde Dev Sağlık İş sendikası üyesi işçiler iş bırakarak, taşeron çalıştırmaya ve sendikayı tanımayan hastane yönetimine tepki gösterdi.  Hastane yönetimi iş bırakan işçilere özel güvenlikle baskı uygularken eyleme destek veren kurumları da ‘provokatörler’ diye ayrıştırmaya çalıştı. Hastane yönetimin bu tavrı taşeron sağlık işçilerinin iradesi karşısında etkisiz kaldı

Kartal Yavuz Sultan Selim hastanesinde sabah iş başı yapmayarak iş bırakma eylemi yapan taşeron sağlık işçileri hastane önünde toplanmaya başladı. Hastane girişinde iş kıyafetlerini ve sendika önlüklerini giyerek toplanan işçiler alkışlarla ve taleplerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyarak eylemlerini başlattı.

Hastane polisi işçilerin bulunduğu alana gelerek “Kaymakamlık’tan izin aldınız mı?” sorusuyla işçileri baskı altına almaya çalıştı. İşçilerin kararlılığı sayesinde geri adım atan polis hastane içine doğru uzaklaştı.

Sendikayı tanımayan yönetime karşı iş bırakıldı

Dev Sağlık İş sendikası Örgütlenme Uzmanı Erdoğan Demir açıklama yaparak eylemlerinin en başta taşeron köleliğine karşı olduğunu vurguladı. “Tüm çabalara rağmen hastane müdürü ve başhekim işçilerin sendikasını ve sendikalaşma hakkını tanımadı. Bu eylem buna karşı bir eylemdir” dedi. Özellikle sağlık işçilerinin büyük bir kısmının yol ücretlerindeki çarpıklık gibi uygulamalara karşı da bir eylem olduğunu belirttiği konuşmada ülke genelinde yapılacak eylemlerden bahsetti.

Ardından “İş güvencesi, insanca yaşanacak ücret, taşeronluğun kaldırılması ve sendikanın tanınarak TİS’nin yapılması; yani gayet haklı ve meşru olan talepler için mücadele ediyoruz, sürdüreceğiz” dedi.

Eylem sürerken hastane müdürü, taşeron patronları ve hastane güvenlikleri işçilerin beklediği alana geldi. Sağlık işçilerini işten atmakla tehdit ederken, işçilerin yaptığı eylemin doğru olmadığı yalanlarıyla eylemlerini sonlandırma dayatmasını sürdürdü. Bu esnada iş bırakma eylemine desteğe gelen emek ve demokrasi güçlerini ve çekim yapan basın emekçilerini işaret eden hastane müdürü “aranızda provokatörler var” dedi. Bunu üzerine işçiler ve sendikacılar “desteğe gelenleri hedef gösteremezsin” diyerek tepki gösterdi. Bu esnada güvenlik amiri görüntü alan sol basına saldırmaya çalıştı. Ancak hastane müdürünün tutumu işçilerden ve desteğe gelen emek ve demokrasi güçlerince tepki alınca müdür ve yanındaki özel güvenlik uzaklaştı.

Bu engelleme ve tehditlere rağmen eylem devam etti. Eyleme, hastaneye gelen işçi ve emekçilerin, doktorların destekleri olumlu bir hava kattı. Yanı sıra SES Anadolu Şubesi de pankart açarak işçilerle bekleyişini sürdürdü.

İş bırakan Yavuz Selim Hastanesi işçileri bekleyişlerini sürdürürken eyleme yeni işçiler de gelerek devam etti. Yanı sıra çevredeki birçok emekçi ile sağlık emekçileri ve doktorlar da ara ara işçilerin yanına gelerek desteklerini sürdürdü.

Direnişin etkisiyle başhekim işçilerin bulunduğu alana gelerek görüşme talep etti. İşçiler bu taleplerini değerlendireceklerini söylediler. Saat 11.30’a doğru işçi temsilcileri, Dev Sağlık İş sendikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya ve SES Anadolu Yakası Şubesi’nden emekçilerin de aralarında olduğu 5 kişilik heyet başhekim ile görüşmeye gitti. Heyet alkış ve ıslıklarla uğurlandı. Eylem boyunca “Susma haykır taşerona hayır!” sloganları atıldı. Öğlen saat 12.30’da basın açıklaması için hastane önünde yeniden toplanma başladı. Eyleme Eğitim-Sen 5 No’lu Şube, Türk-İş’e bağlı Basın-İş,  DİSK’e bağlı Basın-İş, DAF, EMEP, Halkevleri, TKP, SYKP, BDSP destek verdi.

Basın açıklaması için toplanma sürerken görüşmeye giden heyet içeriden çıktı. Açıklama yapmak ve görüşmeyi aktarmak için Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya söz aldı. Bu sırada Kartal Belediyesi’nde örgütlü Genel-İş Sendikası üyeleri sloganlar ve alkışlarla işçilerin bulunduğu alana geldi.

İşçilerin birliğinin mutlaka kazanımlarla sonuçlandığını belirten Kaya, görüşmede hastanenin artık sendikayı ve sendika temsilcilerini tanıyacağının ve onlarla muhatap olacağının içeride kararlaştırıldığını söyledi. Bunun üzerine işçiler “Birleşe birleşe kazanacağız!” sloganını attı.

Eylemle yok saymaya karşı “biz varız!” dendi

Görüşmeye katılan SES üyesi de mücadelenin haklılığı ve meşruluğundan bahsetti. İşçiler adına basın açıklamasını işyeri baştemsilcisi okudu. “Taşeron çalışma yasaklansın, güvenceli iş, toplu sözleşmeli sendika hakkımız tanınsın!” başlıklı basın metnini okuyan temsilci, ardından çalışma koşullarından ve Soma’daki durumdan bahsetti.

“Tüm toplumun taşeron çalışmaya karşı öfkesi sokaklara dökülürken ülkenin iktidarın da bulunanların ‘Taşeronluğu kaldırıyoruz’ diye nutuklar atması samimi değildir” denen konuşmada yeni yasanın taşeron işçiler için değil taşeron patronları için müjde olacağı vurgulandı. “Siz istediğiniz kadar bizi yok sayın, görmezden gelin! Biz varız!” diye haykıran temsilci son olarak “Tüm engellemelere ve baskılara rağmen mücadelemize devam edeceğiz” dedikten sonra talepleri saydı. Basın açıklamasının ardından eylem sonlandırıldı.

 Haber: Sendika.Org

Yoruma kapalı